Generelt om overvejelser inden virksomhedsopstart

Generelt om overvejelser inden virksomhedsopstart 

Før du starter virksomhed, skal du blandt andet overveje følgende:


Idéen
Er dit produkt eller din ydelse konkurrencedygtig i forhold til det, der i forvejen findes på markedet, hvem har egentlig behov for din ydelse, og hvordan får du finansieret din start og virksomhedens første år? Det kan du afklare ved at udarbejde en forretningsplan.


Dig selv
Har du de personlige egenskaber, der skal til for at drive egen virksomhed og arbejde måske 60-80 timer om ugen? Er du selv – og din familie – indstillet på personlige og måske også økonomiske afsavn i en kortere eller længere periode? Er du parat til at varetage de administrative rutiner som f.eks. bogføring og telefonpasning, der er en del af tilværelsen som selvstændig?


Din økonomiske risiko
Du skal også overveje, hvilken form for virksomhed du vil drive. Valget afhænger blandt andet af, hvilken økonomisk risiko du er villig til at løbe, og hvor stor en kapital du har til rådighed. Virksomhedsformen har blandt andet betydning for de skattemæssige forhold og kravene til regnskab. Hvis du vælger at etablere et selskab, skal du være opmærksom på, at du skal have en bestyrelse.


Ude eller hjemme?
Du skal også på forhånd afklare, om du vil drive virksomheden hjemmefra, eller om du skal investere i leje eller køb af lokaler.


Må du starte?
Det er også vigtigt, at du sikrer dig, at du overhovedet har ret til at drive virksomhed. Hvis dit tidligere job er omfattet af en konkurrenceklausul, kan den hindre, at du etablerer egen virksomhed i en årrække. Det samme kan være tilfældet, hvis du vil basere din nye virksomhed på en opfindelse, du har gjort i din tidligere ansættelse, eller på et produkt eller en ydelse, din tidligere arbejdsgiver betragter som en erhvervshemmelighed.


Gode råd
Der er mange muligheder for at få hjælp til at afklare de spørgsmål, der er afgørende for, om du overhovedet skal begynde som selvstændig. De lokale erhvervskonsulenter- eller chefer er et godt sted at starte. De kan også sætte dig i forbindelse med private rådgivere som blandt andet advokater og revisorer.

Relaterede artikler