Offentlige krav ved virksomhedsopstart – Generelt om

Offentlige krav ved virksomhedsopstart – Generelt om 

Det offentlige stiller nogle krav til den nye virksomhed, som du skal tage stilling til, når du starter.


GER-nummer
Hvis du etablerer din virksomhed i Grønland, skal virksomheden registreres i Grønlands Erhvervsregister. Du kan læse mere herom og finde tilmeldingsblanketter på deres hjemmeside – www.ger.gl.


CVR-nummer
Hvis du etablerer din virksomhed som et selskab, skal du registrere det hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark, hvorefter selskabet får et CVR-nummer. Du kan læse mere herom og tilmelde dig på Danmarks erhvervsportal – www.virk.dk.

Hvis du importerer eller eksporterer varer til og fra lande uden for EU, skal du udfylde en særlig rubrik på registreringsbeviset.


Skattefordele og -ulemper
Du skal ændre din forskudsregistrering hos skattevæsenet, og du skal overveje skattemæssige fordele og ulemper ved valg af virksomhedsform.


Miljøbelastning
Du skal også sætte dig ind i, om din branche eller din ydelse er pålagt særlige afgifter som f.eks. spildevandsafgift eller miljøafgift.


Tilladelse
Du skal undersøge, om det kræver en særlig tilladelse i form af f.eks. en autorisation eller bevilling at starte i dit erhverv.


Offentligt regnskab
Alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, men Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stiller særlige krav til virksomheder, der er etableret som selskaber. Du kan læse mere herom på Danmarks erhvervsportal – www.virk.dk.

Relaterede artikler