Vestnordenfonden

Vestnordenfonden 

Fonden yder anlægslån til små og mellemstore virksomheder i Grønland, Færørene og Island. Der lægges særlig vægt på udvikling af produkter til eksport eller forbedret service og nyskabelse. Det forventes, at Vestnordenfonden på denne måde støtter industri og teknologisk samarbejde imellem disse lande og deres samarbejde med de andre nordiske lande.


Sikkerhed
Vestnordenfonden kræver betydelig sikkerhed for sine udlån. Men sikkerheden kan antage flere forskellige former såsom pant i fast ejendom, bankkaution eller kaution fra andre fonde. Undtagelsesvis yder Vestnordenfonden lån mod pant i maskiner og udstyr.


Betingelser
For at kunne opnå kapitalformidling skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 • Der skal være tale om et udviklingsprojekt og det skal være klarlagt, hvad den samfundsmæssige nytte og status på længere sigt er af projektet
 • Projektet skal endvidere have en rimelig driftsøkonomi
 • Der skal sikres en tilstrækkelig tilbagebetaling


Projektbeskrivelse
Følgende krav skal være opfyldt i projektbeskrivelsen:

 • Faktuelle oplysninger om ansøgeren eller firmaet
 • Redegørelse for projektet, dets formål og de forventede økonomiske resultater
 • Projektets tidsforløb med oplysninger om de udførende eller ansvarlige for resultaterne
 • Lånebehovet belyses med en begrundet henvisning til redegørelsens punkter
 • Driftsregnskab og balance for de sidste 2 år. For nystiftede virksomheder kræves dog kun et budget for det pågældende år og en plan for de kommende 2 år. Ved større projekter forlanges en plan, som er så langsigtet, at en positiv virkning på egenkapitalen kan iagttages
 • En beskrivelse af virksomheden
 • Låneprojektets markedsmæssige eller brugermæssige position
 • Lånevilkår
 • Referencer


Mere information
Du kan læse mere om Vestnordenfonden på deres hjemmeside www.vestnorden.is.

Vestnordenfonden´s sekretariat i Grønland forvalter ikke alene opgaver for Vestnordenfonden, men også for NORA. Du kan læse mere på deres hjemmeside www.nora.fo.

Relaterede artikler