GrønlandsBankens Erhvervsfond

GrønlandsBankens Erhvervsfond 

Fondens formål er at virke for samfundsgavnlige formål i Grønland særligt med henblik på fremme af Grønlands erhvervsliv samt bane vejen for nytænkning.

Enkeltpersoner, virksomheder og institutioner kan ansøge om støtte fra Erhvervsfonden.

Ifølge den gældende støttestrategi går støtte fortrinsvis til:

  • Forskning
  • Uddannelse
  • Kommunikations- og informationsteknologi
  • Mineralefterforskning
  • Innovation
  • Iværksætteri


Ansøgning
Vil du søge om støtte fra Erhvervsfonden, skal du sende en skriftlig ansøgning til Erhvervsfonden. Der er ingen formkrav til ansøgningen, men den skal beskrive:

  • Formål med projektet
  • Det ønskede støttebeløb
  • Oplysning om modtaget støtte andre steder fra
  • Budgetter


Mere information
Vil du vide mere kan du henvende dig til GrønlandsBankens Erhvervsfond per e-mail: erhvervsfonden@banken.gl.

Relaterede artikler