Fordele og ulemper

Fordele og ulemper 

Der er fordele og ulemper ved de forskellige låneformer, som du skal vurdere i hvert enkelt tilfælde.


Banklån eller erhvervskredit
Som hovedregel kan du få banklån til anlægsfinansiering, mens virksomhedens drift kan finansieres via en erhvervskredit. Erfaringerne viser, at det giver virksomheden den bedste finansieringsstruktur, da det gør virksomheden mindst mulig sårbar over for likviditetsproblemer.

Det eneste argument for at finansiere anlæg med en erhvervskredit er, at det kan give rentefordele, fordi trækket på erhvervskreditten varierer med den løbende ind- og udgang af likviditet. Men generelt bør du ikke sammenblande drifts- og anlægsfinansieringen.


Banklån eller realkreditlån
Når det drejer sig om finansiering af investeringer med en tidshorisont over 10 år, er realkreditlån generelt billigere end banklån. Banklån har til gengæld den fordel, at der ikke er lovkrav til afdragsprofil og sikkerhed. Realkreditlån er muligt, hvis virksomheden kan stille pant i fast ejendom inden for 60 % af realkreditinstituttets vurdering af erhvervsejendommen.

Drejer det sig om finansiering af investeringer med en tidshorisont eller løbetid under 10 år, er realkreditlån normalt ikke aktuelt. Alternativerne er f.eks. banklån eller leasing.


Leasing
Leasing kan give større fleksibilitet i forhold til lån eller egenfinansiering. Leasing er særlig populært i nystartede virksomheder eller virksomheder i stærk vækst. Ved den form for leasing, der hedder operationel leasing, har leasingselskabet ejendomsretten til udstyret og dermed pligten til at vedligeholde det.

Relaterede artikler