Finansieringskilder

Finansieringskilder 

Et vigtigt spørgsmål der stilles når, der skal etableres en virksomhed er, hvilke finansieringsmuligheder findes der?

Besvarelsen af dette spørgsmål afhænger af, hvilken virksomhedstype eller hvilke type af investering du påtænker. Derfor får du den bedste rådgivning ved at kontakte din lokale Erhvervskontor, hvor medarbejderne vil give dig det bedst mulige billede over dine aktuelle finansieringsmuligheder.


Pengeinstitut
Hvis din forretningsidé er bæredygtig og du har en vis egenkapital, kan du få lån og kreditter i dit pengeinstitut til at starte egen virksomhed.


Realkreditinstitut
Realkreditinstitutter kan give lån til køb af ejendom, maskiner og nybyggeri. Men institutterne finansierer primært etablerede virksomheder med vedvarende vækst og et solidt udviklingspotentiale.


Finansieringskilder gennem dit lokale Erhvervskontor

  • Finansieringsordninger for iværksættere
  • Finansieringsstøtte til produktudvikling
  • Det basale erhvervsklippekort
  • Klippekort til eksport og innovation


I de relaterede artikler er nogle af de øvrige finansieringskilder beskrevet. Det skal understreges, at gennemgangen ikke er komplet. Det er derfor en god idé, at kontakte dit lokale Erhvervskontor for at få oplysninger om eventuelt andre finansieringskilder.

Relaterede artikler