Bankens rolle

Bankens rolle 

Det er kun ganske få iværksættere, der er selvfinansierende, og de fleste skal i banken eller til anden finansieringskilde.

Bankens vurdering af virksomheden eller iværksætteren tager udgangspunkt i:

  • Idégrundlag
  • Iværksætteren
  • Startkapital eller formueforhold
  • Budgetter og budgetforudsætninger
  • Sikkerheder


Forretningsplan
Alle disse forhold indarbejdes i en egentlig forretningsplan.

Skabelon til forretningsplan

Idegrundlagets bæredygtighed er en af de vigtigste forudsætninger for, om virksomheden kan overleve og på sigt blive en sund forretning. Banken lægger derfor stor vægt på, at der er tale om et gennemarbejdet materiale, der kan danne baggrund for en uddybende drøftelse og vurdering af projektet.


Rådgivning
For at afstemme forventningerne til forretningsplanen bør du kontakte banken. Du kan også kontakte dit lokale erhvervsråd for at få hjælp og vejledning.

For banken vil de økonomiske konsekvenser ved en fejlvurdering kunne overses, men for dig kan det blive et alvorligt knæk – økonomisk og menneskeligt – at starte en virksomhed, hvor der er risiko for at gå ned. Der vil således altid være tale om et betydeligt samspil mellem dig og bank, og der lægges meget stor vægt på, at der altid er en vis fordeling af risikoen.

I denne fase er banken således både økonomisk og personlig rådgiver og vil derfor – også af hensyn til dig – nøje vurdere projektets idégrundlag.

Relaterede artikler