Folketingsvalg – Kandidat til

Folketingsvalg – Kandidat til 

Det er Rigsombudsmanden i Grønland, der leder folketingsvalg i Grønland og offentliggør, hvornår valget afholdes i Grønland, og hvornår de vælgere, der ønsker at stille op til valget, skal indlevere deres kandidatanmeldelse.

I Grønland vælges 2 medlemmer til Folketinget.


Stil op til folketingsvalg
For at komme med på rigsombudsmandens liste over kandidater, man kan stemme på til folketingsvalget, skal du anmelde dig som kandidat til valget. Det gør du på en særlig blanket (en kandidatanmeldelse), som skal afleveres til valgbestyrelsen senest kl. 12:00 11 dage før valgdagen.

Hvis du ønsker at stille op for et parti, der er repræsenteret i Inatsisartut, skal du skrive det i kandidatanmeldelsen. Herudover skal partiet godkende, at du stiller op for det. Det gør partiet ved at lave en liste over de kandidater, som må stille op for partiet. Listen skal underskrives af en person, der må gøre dette ifølge partiets vedtægter. Derfor skal partiet sende sine vedtægter sammen med listen. Listen skal sendes til Rigsombudsmanden i Grønland. Rigsombudsmanden i Grønland skal modtage listen senest kl. 12:00 11 dage før valgdagen.

Hvis du ønsker at stille op uden for partierne, skal du skrive det i kandidatanmeldelsen. Du kan kun stille op uden for partierne, hvis 100 vælgere i dit valgområde anbefaler dig. De anbefaler dig ved at skrive under på kandidatanmeldelsen eller på en kopi af kandidatanmeldelsen. De skal skrive deres navn, personnummer og bopæl.

Hvis du ønsker en kandidatanmeldelsesblanket, skal du henvende dig til valgbestyrelsen.

Du kan læse mere om reglerne for kandidatanmeldelse på rigsombuddets hjemmeside.

Rigsombuddet træffer beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Rigsombuddet bekendtgør herefter navnene på de opstillede kandidater.

Relaterede artikler

Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl