Folketingsvalg – Brevstemmeafgivning

Folketingsvalg – Brevstemmeafgivning 

Det er Rigsombudsmanden i Grønland, der leder folketingsvalg i Grønland og offentliggør, hvornår valget afholdes i Grønland.

I Grønland vælges 2 medlemmer til Folketinget.


Betingelser
Du kan brevstemme, hvis du
 • på valgdagen er forhindret i at møde frem til afstemningen på afstemningsstedet, hvor du er på valglisten, og
 • i øvrigt er stemmeberettiget

Stemmesteder
Hvor du kan brevstemme afhænger af, hvor du opholder dig på valgdagen:
 • Hvis du opholder dig i Grønland, kan du brevstemme på ethvert folkeregister
 • Hvis du er indlagt på et sygehus eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner i Grønland, kan du brevstemme på sygehuset eller institutionen
 • Hvis du er indsat i en institution i Grønland under kriminalforsorgen, kan du brevstemme på institutionen
 • Hvis du opholder dig på f.eks. en flyveplads eller en vejrstation i Grønland uden for den kommunale inddeling, kan du brevstemme hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren
 • Hvis du har bopæl på et afsides beliggende sted i Grønland, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsdistrikt, kan du brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Hvis du opholder dig i Danmark, kan du brevstemme hos et folkeregister, i et borgerservicecenter, eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren
 • Hvis du opholder dig på Færøerne, kan du brevstemme hos et folkeregister eller hos de særligt bemyndigede stemmemodtagere på Færøerne
 • Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme hos en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren
 • Søfolk og passagerer om bord på skibe hjemmehørende i Grønland eller på danske skibe i udenrigsfart, samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget. Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, henholdsvis havanlæggets chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtager

Hvornår kan man brevstemme?
Du kan tidligst brevstemme 3 måneder før valgdagen. Der gælder dog særlige regler for visse søfolk.

Din brevstemme tæller kun med i opgørelsen af valget, hvis afstemningslederen på det sted, hvor du er på valglisten, modtager din brevstemme inden kl. 9:00 på valgdagen.


Bemærk
Du kan læse mere om brevstemmeafgivning på rigsombuddets hjemmeside.

Relaterede artikler

Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl