Ansøg til Grønlands Miljøfond

Ansøg til Grønlands Miljøfond 

Grønlands Miljøfond er en privatfinansieret offentlig fond, der har til formål at virke for at bevare det grønlandske miljø, dyreliv og natur i en sund balance med den menneskelige virksomhed samt at støtte bevidstheden om- og indsatsen for grønlandsk miljøsikring.

Fonden uddeler årligt en pulje på maksimalt 75.000 kr. i portioner af mindst 20.000 kr. til støtte af projekter, der opfylder fondens formål.


Ansøgning
Det bliver meddelt hvornår man kan ansøge Grønlands Miljøfond i løbet af året.

Har du et projekt, der opfylder fondens mål, kan du søge fonden om midler til at gennemføre projektet. Alle kan søge fonden om midler, hvis deres projekter opfylder fondens formål.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse af det projekt, hvortil der søges midler, herunder en angivelse af hvordan projektet opfylder fondens formål
  • Et detaljeret budget, der indeholder oplysninger om eventuelle andre bidragydere
  • Oplysning om hvor meget der søges fra Grønlands Miljøfond
  • Oplysninger om navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse på en kontaktperson. Kontaktpersonen vil samtidig være ansvarlig over for fondens bestyrelse for, at de tildelte midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål
  • Kontonummer hvortil eventuel. støtte kan indbetales


Du skal sende din ansøgning til Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, att. Naja Holm.


Bemærk
Fonden modtager gerne uformelle tilkendegivelser vedrørende støtteværdige projekter.

I Fundats for Grønlands Miljøfond kan du læse mere om fonden.

Fundats for Grønlands Miljøfond

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Bolig
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug
Imaneq 1A - 801
Postboks 1614
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: pann@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl