Misbrugsbehandling

Generelt 

En misbruger er en person, der bruger rusmidler i et sådant omfang, at det går ud over personens psykiske og fysiske sundhed, de menneskelige relationer og evnen til at fungere socialt og økonomisk. Misbrug er ikke helt det samme som afhængighed, men behandlingen dækker begge dele.

Du kan blive behandlet for afhængighed og/eller misbrug, hvis du har problemer med:
• Alkohol
• Hash
• Ludomani

For at få hjælp kan du henvende dig til kommunen eller bygdekontoret.
Behandlingen kan enten ske i Nuuk eller lokalt i din kommune.

Betingelser 

Du kan få hjælp, hvis:
• du har et misbrug og ønsker misbrugsbehandling
• en i din familie har et misbrugsproblem

Takster 

Ved misbrugsbehandling
Når du er visiteret til behandling er misbrugsbehandling gratis. Du bliver visiteret ved at henvende dig til din kommune. Allorfik - Videnscenter for Misbrug og Tidlig indsats betaler rejse og ophold, hvis du skal i behandling i Nuuk. Hvis du skal i lokalbehandling indenfor kommunen, betaler din hjemkommune.

Ved familiebehandling
Alle klienter i behandling har mulighed for at få nære pårørende i familiebehandling. Hvis din familie ønsker familiebehandling og det foregår udenfor din hjemby skal kommunen betale rejse og ophold for din familie.

Hvis der ikke er plads på den behandling du har brug for, kan du komme på venteliste indtil der er en ledig plads.

Ansøgning 

Hvis du vil i misbrugsbehandling, skal du:
• Henvende dig til din sagsbehandler hos kommunen
• Din sagsbehandler skal udfylde et visitationsskema og sende det til Allorfik
• Din sagsbehandler vil også bede dig underskrive en samtykkeerklæring om, at kommunen, misbrugsbehandlerne og evt. sundhedsvæsenet må arbejde sammen om din behandling
• For at gøre det lettere at fastholde misbrugsfrihed skal din sagsbehandler i samarbejde med dig lave en plan for, hvilket tilbud du skal have efter endt misbrugsbehandling

Procedure 

Når du har søgt, vil Allorfik visitere dig til et tilbud, der er egnet for dig. Det kan enten være i Nuuk eller i din hjemkommune. Ved ludomani er det også muligt at få behandling ved Center for Ludomani i Odense.

Du vil blive indkaldt til behandling så snart der er plads til dig.

Over de næste 3 år skal der oprettes misbrugscentre i alle kommuner. Indtil det er sket varetages behandlingen fortsat af Katsorsaavik Nuuk eller andre private udbydere samt for ludomanibehandlingen også ved Center for Ludomani i Odense.

Qaasuitsup Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl
Hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl

Allorfik
Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte Allorfik på:
E-mail: allorfik@allorfik.gl
Tlf.: 525343

Husk at opgive dine egne kontaktoplysninger, når du kontakter os.