Familiecentre – Generelt om

Familiecentre – Generelt om 

Der er 11 familiecentre i Grønland, som i varierende omfang kan tilbyde hjælp og rådgivning til udsatte familier. I et familiecenter har du og din familie i forskelligt omfang mulighed for at modtage:

 • Familiebehandling
 • Rådgivning
 • Krisehjælp


Du og din familie bliver ikke afkrævet betaling for et familieudviklingsforløb i et familiecenter.

Et familiecenter kan i nogle tilfælde yde rådgivning til:

 • Skoler
 • Daginstitutioner
 • Sundhedsvæsenet


Et familiecenter er organiseret fra kommunens Velfærds- eller Socialforvaltning og tager formelt afsæt i bestemmelserne i lovgivningen om hjælp til børn og unge om forsøgsordninger med sociale formål og særlige socialpædagogiske tilbud.


Betingelser
Betingelserne for at komme i betragtning til en plads i et familieudviklingsforløb er forskellige fra kommune til kommune.

Som hovedregel er det en kommunal sagsbehandler på velfærds- eller socialområdet, der vurderer, om din familie vil have gavn af at være i et tilbud i et familiecenter.

Kontakt din kommune for information om betingelser og tilbud i dit lokale familiecenter.


Bemærk
Du eller I skal kontakte jeres kommunale sagsbehandler for at blive henvist til et tilbud i familiecenteret.

Du eller I har også mulighed for at kontakte Anonym Familierådgivning på telefon 31 41 51.


Familiecentre i Grønland
Der er per 1. januar 2012 etableret familiecentre i:

 • Upernavik
 • Ilulissat
 • Aasiaat
 • Sisimiut
 • Maniitsoq
 • Tasiilaq
 • Nuuk
 • Paamiut
 • Qaqortoq
 • Nanortalik
 • Narsaq

Relaterede artikler

Qaasuitsup Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl
Hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl

Krisecentre

Krisecenter i Ilulissat
E. Kristiansen Aqq. 9A/488
3952 Ilulissat
Telefon: 94 39 13 / 54 63 60

Krisecenter i Aasiaat
Killerpaat 35
3950 Aasiaat
Telefon: 89 10 06 / 53 57 60
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iniian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl