Vidtgående handicap – Klage

Vidtgående handicap – Klage  

Har du i forbindelse med dit vidtgående handicap søgt om hjælp fra det offentlige og får du ikke fuldt medhold i din ansøgning, har du ret til at klage. Du kan klage over afgørelser om f.eks.

 • Tildeling af støtteperson
 • Tildeling af hjælpemidler
 • Vederlag til pleje i eget hjem
 • Aflastning
 • Bokolletiver, beskyttede boenheder og handicapvenlige boliger
 • Ændring af din egen bolig
 • Døgninstitution
 • Rejse og rejseledsager
 • Transport
 • Dækning af merudgifter


Når kommunen træffer en afgørelse, hvor du ikke får medhold, har kommunen pligt til at sende dig

 • en skriftlig begrundelse for afslaget
 • samt et klageskema. Har du ikke fået et klageskema af kommunen, kan du hente et her på siden


Ønsker du derefter at klage over afgørelsen, skal du klage til Det Sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse mere om, hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn.

Relaterede artikler

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl