Udsatte børn og unge – Anbringelse

Udsatte børn og unge – Anbringelse 

Anbringelse er, når børn eller unge bliver flyttet væk fra deres hjem. Barnet eller den unge kan blive anbragt hos en plejefamilie eller i en døgninstitution. At anbringe et barn væk fra barnets familie, er et stort indgreb, og kommunen anbringer først børn, når kommunen har vurderet, at de problemer, der er omkring barnet, ikke kan løses inden for familiens rammer.


Betingelser
Kommunen kan anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet, når der er risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider skade. Det kan blandt andet være, når:

  • Forældrene ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg eller støtter barnets udvikling
  • Barnet er udsat for vold eller seksuelt misbrug
  • Barnet er kriminelt, har problemer med misbrug eller andre alvorlige sociale problemer
  • Barnet har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer


Fakta
Kommunen kan anbringe et barn både med og uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.

Det er kommunen, der bestemmer

  • hvor barnet skal anbringes
  • om barnet skal flyttes til et andet sted senere hen
  • hvor meget og hvordan barnet kan være samme med sin familie


Derudover vurderer kommunen forældrenes økonomi og bestemmer, om familien skal betale hele eller dele af anbringelsen.

Før barnet bliver anbragt, skal der laves en handleplan. Bliver barnet anbragt akut, skal der laves en handleplan senest 14 dage efter barnet er anbragt.


Under anbringelsen
Så længe et barn er anbragt, skal kommunen mindst en gang om året føre tilsyn med den institution eller den plejefamilie barnet bor hos. Det betyder, at anbringelsen genvurderes mindst en gang om året.

Når et barn er anbragt uden for hjemmet, har det ret til at bevare kontakten til og være sammen med sine forældre. Derfor skal kommunen sammen med forældrene og anbringelsesstedet arrangere samkvem mellem barn og forældre. Samkvem arrangeres primært efter barnets behov. Er anbringelsen sket uden forældrenes samtykke, er det alene kommunen, der kan træffe beslutninger om samkvem. I sådanne tilfælde, kan kommunen også vælge at overvåge samkvemmet af hensyn til barnet.


Hjemgivelse
Når de problemer, der har ført til at barnet er blevet anbragt uden for hjemmet igen kan løses inden for hjemmets rammer, skal barnet hjemgives.

Inden et barn eller en ung kan hjemgives, skal plejefamilien eller døgninstitutionen vurdere om en hjemgivelse er det bedste for barnet eller den unge. Kommunen skal inddrage plejefamiliens eller døgninstitutionens vurdering i sin beslutning om hjemgivelse.


Bemærk
Hvis Socialudvalget overvejer at anbringe et barn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, skal kommunen tilbyde forældrene og børn fra 15 år og op efter, en bisidder og give dem mulighed for at udtale sig om anbringelsen. Forældrene og barnet har ret til en personlig rådgiver, der kan støtte dem i det videre forløb.

Som forælder kan du klage over kommunens afgørelse om tvangsmæssigt at fjerne dit barn. Du kan også klage over en beslutning om ikke at hjemgive barnet.

Relaterede artikler

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl