Videregående uddannelser

Generelt 

De videregående uddannelser er en betegnelse for de uddannelser, man kan søge efter en studieforberedende uddannelse. De videregående uddannelser opdeles i kortere videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser.

Kortere videregående uddannelser er eksempelvis Akademiuddannelsen (NI2) på Handelsskolen hvor der er forskellige specialer. Uddannelserne her varer 2 til max. 3 år.

Mellemlange videregående uddannelser:
Professionsbachelor uddannelser varer 3½-4½ år og giver efter endt uddannelse ret til at kalde sig professionsbachelor. Flere af uddannelserne har et praktikforløb på ½-1½ år, og koblingen mellem teori og praksis er væsentlig for mange af uddannelserne.

En lang videregående uddannelse varer normalt 5-6 år og er delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. Et fællestræk er, at det hovedsageligt er teoretiske uddannelser hvor man går videnskabeligt og analytisk til værks. Uddannelserne giver på én gang stor faglig bredde og en dyb specialiseret indsigt.

Adgangskrav 

For at komme ind på en videregående uddannelser skal du have gennemført og bestået en studieforberedende uddannelse.

Herudover skal du som regel have et bestemt gennemsnit på din adgangsgivende eksamen og nogle bestemte fag.

Fag- og gennemsnitskravene varierer fra uddannelse til uddannelse. De forskellige adgangskrav kan findes på uddannelsesstedernes f.eks. på Ilisimatusarfiks hjemmeside. Du kan også finde dem på www.sunngu.gl.
Der er også mulighed for at kontakte studievejlederen på den videregående uddannelse, for at få fag- og gennemsnitskravene at vide.

Ansøgning 

Vil du gerne søge om optagelse på en videregående uddannelse, skal du aflevere eller sende et ansøgningsskema til din lokale Majoriaq. Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Hent ansøgningsskemaet ’Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Læs vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet

Du kan læse mere om de videregående uddannelser på www.sunngu.gl.

Bemærk
Når du søger om optagelse på en uddannelse, får du ikke nødvendigvis automatisk et kollegieværelse. Får du ikke automatisk et kollegieværelse, skal du søge om et på en særskilt ansøgning.

Frister 

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.
Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl