Ansøg til Ilisimatusarfik

Ansøg her

Generelt 

Ilisimatusarfik er Grønlands eneste universitet og tilbyder 11 forskellige uddannelser på både bachelor og kandidatniveau.

 

Betingelser 

Du finder nærmere information om uddannelserne og adgangskrav på www.uni.gl

 

Uddannelsesstøtte 

Samtidig med at du søger dig optaget på Ilisimatusarfik, søger du også om uddannelsesstøtte.

Læs mere om uddannelsesstøtte.

 

Ansøgning 

Vil du gerne søge om optagelse på Ilisimatusarfik, skal du søge online her.

Hvis du har et NemID
Med NemID kan du logge dig ind og ansøge direkte på sullissivik.gl.

Tryk på selvbetjeningen til øverst og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Husk
at det er vigtigt at gemme kvitteringen for ansøgningen som dokumentation.

Kvitteringen får du på din mail, når du har indtastet din mail i ansøgningen.

I nødstilfælde
kan du hente ansøgningsskemaet ’Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland’ og aflevere eller sende det udfyldte skema til din lokale Majoriaq. Vær dog opmærksom på at hvis du vælger denne løsning må du forvente længere sagsbehandling. Husk at udfylde alle felter nøjagtigt. Majoriaq kan også hjælpe med at udfylde ansøgningen digitalt.

Læs vejledning til at udfylde papir-udgaven af ansøgningsskemaet.

Bemærk

Kollegium søges særskilt på www.kaf.gl. og for ansøgere fra Nuuk søges kollegium hos Majoriaq i Nuuk.

 

Procedure 

Din ansøgning om optagelse bliver behandlet af Ilisimatusarfik, og din ansøgning om studiestøtte behandles af Uddannelsesstøtteforvaltningen, men begge administreres af Ilisimatusarfik.

I løbet af april måned får du besked om du har fået afslag eller er optaget.
Hvis ikke du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse kan du blive optaget med den betingelse, at du opnår et bestemt resultat i din afsluttende eksamen. 
Husk at indsende det endelige eksamensbevis senest den 29. juni.

I maj måned modtager du nærmere oplysninger fra Ilisimatusarfik om studiestart, uddannelsesstøtte, m.m.

 

Ændring 

Hvis du vil ændre, annullere eller tilføje din ansøgning noget så kontakter du din lokale Piareersarfik / majoriaq  indtil ansøgningsfristens udløb den 1. marts. Derefter kontakter du Ilisimatusarfik på studieadm@uni.gl hvis du vil trække din ansøgning tilbage, tilføje eller ændre oplysninger.

 

Frister 

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Husk at indsende det endelige eksamensbevis senest d. 29. juni.

 

Klage 

Du har ret til at klage over universitetets afgørelse om optagelse, hvis du mener, den er i strid med gældende regler. Klagen sendes skriftligt til studieadministrationen på: studieadm@uni.gl. Din klage skal begrundes, og være indleveret senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Læs også

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Ilisimatusarfik
Manutooq 1
Postboks 1061
3905 Nuussuaq
Telefon: +299 38 56 00
Mail: mail@uni.gl
Hjemmeside: www.uni.gl