Kulturelle arbejdslegater

Ansøg her

Generelt 

Selvstyret støtter kulturlivet i Grønland og giver derfor mulighed for kunstnere, at søge om arbejdslegat der skal sikre kunstneren en fast månedlig indkomst.

 

Betingelser 

De kulturelle arbejdslegater uddeles primært til professionelle udøvende kunstnere. Det er også muligt for lovende kunstnere, der ønsker at realisere deres værk, at søge om arbejdslegater. Ansøgerne skal have fast bopæl i Grønland og beskæftige med én eller flere af disse genre:

• Billedkunst
• Litteratur
• Scenekunst
• Tonerkunst (sang og musik)
• Film
• Kunsthåndværk
• Kunstnerisk formgivning

Modtagere af arbejdslegat har pligt til at aflevere et regnskab for bevilgede tilskud. Legaterne kan kræves tilbage, hvis pengene ikke anvendes til at udføre kunstnerisk virke.

 

 

Takster 

Legaterne kan tildeles i op til 1 år ad gangen og uddeles som månedlige legatportioner på 22.000 kr.

 

Ansøgning 

Vil du søge om Kulturelle arbejdslegater, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til kulturelle arbejdslegater (Word)

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om kulturmidler online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl.

 


Procedurer 

Der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for, at får afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene. Overholder du ikke ansøgningsfristen vil du som regel få afslag.

 

Frister 

Ansøgningsfristerne er 15. januar, 1. maj og 1. september.

 

Klage 

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

 

Læs også

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl