Offentlige arrangementer og indsamlinger med velgørende eller almennyttige formål

Generelt 

Hvis du som forening eller institution mv. ønsker at afholde offentlige indsamlinger eller bortlodninger med et velgørende eller almennyttigt formål, skal du anmelde det til din lokale politistation eller få en tilladelse fra politistationen.

Et velgørende formål kan f.eks. være indsamling til fordel for udsatte børn eller unge i Grønland eller Kræftens Bekæmpelse.

Formål af almen interesse kan f.eks. være en indsamling til nye ruder i den lokale kirke, forskønnelse af et offentligt anlæg, en studietur for byens skolebørn eller lign.

Der findes to typer af offentlig indsamling, det er:

Offentlig indsamling
For at der er tale om en offentlig indsamling, skal bidragyderen give en gave uden at få en direkte modydelse.
Offentlige indsamlinger skal blot anmeldes og politiet skal bekræfte, at de har modtaget anmeldelsen.

Offentlig bortlodning
For at der er tale om offentlig bortlodning, skal deltageren inviteres til at deltage i et arrangement.
Det kan være radiobingo, bal, forestillinger eller andre arrangementer, hvor deltageren kan vinde en præmie, eller hvor deltageren ved sit bidrag kan få en eventuel modydelse herunder få lov at deltage, når overskuddet skal anvendes til velgørende eller almennyttige formål.

Betingelser 

For at en forening m.v. lovligt kan afholde et offentligt arrangement i form af indsamling eller bortlodning, kræves det at:
• der er tale om en forening, institution mv. (der skal være mindst 3 medlemmer)
• indsamlingen/bortlodningen er offentlig
• der er tale om et velgørende formål eller et formål af almen interesse
• ansøgningen indeholder det den skal

Hvis betingelserne er opfyldte, får du en tilladelse til bortlodningen fra politiet eller politiet bekræfter modtagelsen af en korrekt anmeldelse af afholdelse af et offentligt arrangement.

Ønsker du at lave en bortlodning skal du indgive en ansøgning (se nedenfor) om at du vil afholde en. Arrangementet må ikke afholdes uden politiets tilladelse.

Bemærk
Når der er tale om offentlig bortlodning, er der foruden de 4 ovennævnte punkter også et krav om, at kommunalbestyrelsen skal godkende arrangementet, hvorfor det anbefales at udfylde det elektroniske ansøgningsskema og anmode om kommunens godkendelse herpå.

Hvem skal anmeldelsen meddeles til eller ansøgningen afleveres til?
Du skal som forening anmelde indsamlingen eller få tilladelse til bortlodningen fra din lokale politistation.

Der er 2 undtagelser:
1. Hvis du ansøger om et offentligt arrangement, hvor pengene indsamles til samme formål indenfor samme bebyggelse 2 gange inden for samme år, skal du søge hos Politimesterembedet, som undtagelsesvist kan give tilladelse
2. Hvis du ansøger om et offentligt arrangement, der skal afvikles i flere byer, skal du anmelde det til Politimesterembedet

Ansøgning 

Vil du anmelde en offentlig indsamling eller søge om tilladelse til offentlig bortlodning, kan du 
udfylde ansøgningsblanketten på nedenstående link:

Ansøgningsskema

Du kan finde mailadresse og adresser på politistationer i Grønland her

Du kan med fordel udfylde ansøgningsblanketten elektronisk. Hvis du ikke bruger ansøgningsskemaet, skal ansøgningen indeholde nedenstående oplysninger:
1. hvem der afholder indsamlingen
2. i hvilket tidsrum indsamlingen foretages
3. i hvilket område indsamlingen skal foregå
4. på hvilken måde indsamlingen foretages
5. til hvilket formål midlerne skal anvendes, og ved offentlige indsamlinger skal der også stå, hvem der skal revidere indsamlingens regnskab

Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen eller har generelle spørgsmål til offentlige arrangementer, er du velkommen til at kontakte Politimesterembedets ledelsessekretariat på e-mail: GRL-Ledelsessekretariat@politi.dk eller telefonnummer: 70 14 48.

Procedurer 

Når det offentlige arrangement er afholdt, skal du indsende et regnskab til den lokale politistation eller Ledelsessekretariatet hos Politimesterembedet afhængig af, hvem der har modtaget din anmeldelse eller givet tilladelse.

Du kan finde en regnskabsmodel på nedenstående link:

Regnskabsmodel

Frister 

Når du har fået en tilladelse til offentlig bortlodning, sendes regnskabet for bortlodningen senest inden 3 måneder efter bortlodningen blev afholdt.

Når du har fået bekræftelse på, at du har anmeldt en offentlig indsamling korrekt, og indsamlingen er foretaget, skal du sende et regnskab for indsamlingen. Regnskabet skal sendes senest 6 måneder efter indsamlingen er afholdt.

Overskridelse af fristen eller manglende indsendelse af regnskab kan medføre, at du får en bøde.

Klage 

Hvis du har fået afslag på en anmeldelse af en offentlig indsamling eller tilladelse til bortlodning, kan du klage til Justitsministeriet.

Du skal sende klagen til:

Politimesterembedet
Att.: Ledelsessekretariatet
Imaneq 22
Postboks 1006
3900 Nuuk

Mail: grl-ledelsessekretariat@politi.dk
Telefonnummer: +299 70 14 48

og så videresender Ledelsessekretariatet klagen til Justitsministeriet.

Når du sender klagen, skal du huske at begrunde, hvorfor du mener du ikke burde have fået afslag.

Lovgivning 

Særligt for din kommune 

Politimesterembedet
Ledelsessekretariatet
Imaneq 22
Postboks 1006
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 70 14 48
E-mail: grl-ledelsessekretariat@politi.dk