Driftstilskud til klubhuse – Generelt om

Driftstilskud til klubhuse – Generelt om 

  • Qaasuitsup Kommunia

    Vil I gerne vide, om jeres forening kan få driftstilskud og hvor meget I eventuelt kan få, skal I kontakte fagudvalget i Qaasuitsup Kommunia på telefon 94 79 44 eller 94 76 57. I kan også sende en e-mail til meo@qaasuitsup.gl.

Et klubhus er den bygning eller de lokaler, hvor en forening har til huse. Det kan både være foreningens eget hus eller et hus eller lokale, som foreningen lejer.

Afhængig af størrelse og art kan der være mange faste udgifter forbundet med at drive et klubhus. Det kan f.eks. være til husleje samt el, vand og varme. Samtidig kan foreninger have en begrænset indtægt, hvilket betyder, at de kan have svært ved at betale de faste udgifter. Derfor kan foreninger søge kommunen om driftstilskud til deres klubhus.

I kan som forening typisk søge om driftstilskud til:

  • El, vand og varme
  • Rengøring
  • Renovation
  • Almindelig vedligeholdelse


Nogle kommuner giver herudover driftstilskud til husleje.


Bemærk
I kan læse mere om, hvordan I skal søge om driftstilskud under relaterede artikler.

Relaterede artikler