Driftstilskud til klubhuse – Ansøgning om

Driftstilskud til klubhuse – Ansøgning om 

 • Qaasuitsup Kommunia

  Vil I gerne søge om driftstilskud, skal I lave en skriftlig ansøgning. Sammen med ansøgningen skal I vedlægge:
  • Dokumentation for afholdte udgifter
  • Et revideret regnskab fra seneste regnskab
  • Et budget godkendt til generalforsamling
  • Referat og godkendt regnskab fra sidste generalforsamling
  • Forengens vedtægter

  Ansøgningen samt bilag skal sendes til:

  Forvaltningen for Kultur, Undervisning og Fritid
  Postboks 1023
  3952 Ilulissat

  Bemærk
  I kan søge om driftstilskud hele året.

Der kan være mange faste udgifter forbundet med at have og drive et klubhus – udgifter som foreningerne kan have svært ved at betale selv. Som forening kan I derfor søge kommunen om tilskud til at drive jeres klubhuse. I kan typisk søge om driftstilskud til:

 • El, vand og varme
 • Rengøring
 • Renovation
 • Almindelig vedligeholdelse
 • Driftsoverenskomst


Bemærk
Det er det kommunale fagudvalg, der bestemmer, om I kan få tilskud og hvor meget I eventuelt kan få.

Har I søgt om og fået bevilget et driftstilskud, laver det kommunale fagudvalg en kontrakt, der blandt andet beskriver, hvornår I får tilskuddet udbetalt.


Tilbagebetaling
Bruger I ikke de bevilgede midler, skal I betale det resterende beløb tilbage til kommunen.

Relaterede artikler