Fartøjsovervågning

Fartøjsovervågning 

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK) er en offentlig myndighed, der skal sikre, at fiskeri foregår ud fra de regler, der er politisk bestemt. En del af fiskerikontrollen hedder Fartøjsovervågning.

Fartøjsovervågning er at holde øje med hvor fiskefartøjer er ved hjælp af satellitudstyr. Det betyder, at bestemte fiskefartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning via satellit. Det er en betingelse for, at de får lov til at drive erhvervsfiskeri.

Du skal installere overvågningsudstyr, hvis

  • dit fartøj er på 50 BRT/BT 90 og derover
  • du laster fisk eller fiskeprodukter fra et fiskefartøj i Grønlands fisketerritorium, uanset dit fiskefartøjs størrelse eller nationalitet
  • du fisker i internationale områder og i andre landes territorium


Alle udenlandske fiskefartøjer, uanset størrelse, som fisker på grønlandsk fiskeriterritorium, skal have satellitovervågningsudstyr installeret og tændt.

Det er dig som ejer, der skal betale for udstyr, installation og forbrug af det lovpligtige system til fartøjsovervågning (FOE):

  • For kystnært fiskeri skal du brug udstyr af typen ARGOS eller Waterdog
  • For havgående fiskeri skal du bruge Inmarsat C


Når du fisker udenfor Grønlands grænser sender overvågningssystemet automatisk dine positioner til de relevante myndigheder. Du har pligt til at kende de nærmere regler, der gælder for de enkelte lande og internationale områder


Bemærk

  • Når du installerer eller afinstallerer FOE, skal du indberette det til GFLK. Det gør du ved at udfylde et certifikat. Certifikatet kan du hente her
  • Virker FOE ikke, skal du straks give besked til GFLK. Ligger dit fartøj i havn, må du ikke sejle ud igen før FOE er repareret
  • Går FOE i stykker under fiskeri, skal du sørge for at få det repareret ved første havneanløb. Du kan fortsætte med fiskeriet, hvis du dagligt sender din position manuelt til GFLK


Du har pligt til at samarbejde med fiskerikontrollen. Gør du ikke det, risikerer du at få en advarsel, eller at blive meldt til politiet og få en bøde.

Relaterede artikler

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl