Bemandingskontrol

Bemandingskontrol 

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK) er en offentlig myndighed, der skal sikre, at fiskeri foregår ud fra de regler, der er politisk bestemt. En del af fiskerikontrollen hedder Bemandingskontrol.

Bemandingskontrol er regler om, hvordan ansatte og arbejdspladser ombord på grønlandske fartøjer skal sikres. Reglerne gælder grønlandske fartøjer over 90 BT/50 BRT.

Ansatte sikres ved at blive lært grundigt op i deres fag og funktion.

Arbejdspladser sikres ved at mindst 60 % af officererne på fartøjerne og 100 % af øvrige besætningsmedlemmer, skal have et særligt tilhørsforhold til Grønland. For at opfylde krav om tilhørsforhold skal du

  • have haft folkeregisteradresse i Grønland i de 2 seneste år
  • have været fuldt skattepligtigt til Grønland i de 2 seneste år


Har du været væk fra Grønland de seneste 2 år på grund af uddannelse bliver den periode ikke trukket fra kravet om folkeregisteradresse.


Bemærk
Det er den person, der er ansvarlig for at hyre besætning, der skal sikre, at reglerne er overholdt.

Listen over besætning skal oplyse navn, stillingsbetegnelse, CPR-nummer, bopælskommune og dokumentation for uddannelse. Listen skal sendes til GFLK inden afsejling og sammen med logbøgerne.

Du har pligt til at samarbejde med fiskerikontrollen. Gør du ikke det, risikerer du at få en advarsel eller at blive meldt til politiet og få en bøde.

Relaterede artikler

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl