Generelt 

Rensdyr jages for sit kød, skind, sine gevirer og klove. Det er et planteædende pattedyr, der lever enkeltvis eller i mindre flokke langs Vestkysten og i Thuleom-rådet.

Der er muligvis en særlig kommunal vedtægt om rensdyrjagt i din kommune, f.eks. kan den enkelte kommune selv bestemme om fritidsjægere må sælge deres fangst på brættet.

Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du tager på rensdyrjagt.

Jagtmetoder 

Rensdyr må jages med rifler samt bue og pil:
 • Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst .222
 • Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst .243
 • Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grøn-land, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Com-pound-bue (sammensat / moderne) med fast indstillede sigtemidler og trækkraft på minimum 45 pund (21 kg), når der anvendes pile med fast spids og minimum 55 pund (25 kg), når der anvendes pile med mekanisk spids. Pilens vægt skal ved fast spids minimum være 385 grains (25 gram) og pile med mekanisk spids skal veje mindst 425 grains (28 gram). Pile kan således være med fast spids eller mekanisk spids

Det er forbudt at jage fra transportmidler og du må ikke tage hunde med på rensdyrjagt.

Du skal holde afstand til levende rensdyr på minimum 500 meter, når du færdes på transportmidler i det åbne land.

Bemærk
Såfremt du anskyder et rensdyr, er du forpligtet til at nedlægge dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller nærmeste Jagtbetjent, såfremt et anskudt rensdyr ikke bliver genfundet og aflivet.

Jagtbevis og licens 

Ønsker du at jage rensdyr, skal du:
 • Være mindst 16 år
 • Have et gyldigt jagtbevis
 • Have en gyldig rensdyrlicens

Ansøg eller forny dit jagtbevis her

En rensdyrlicens er en tilladelse til at nedlægge et bestemt antal rensdyr i et be-stemt område. En rensdyrlicens er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

Anskaffelse af rensdyrlicens
For at få en rensdyrlicens skal du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

For at få en rensdyrlicens til efterårsjagten, skal du have betalt dit jagtbevis se-nest 1. maj. Lovgivningen giver mulighed for at dispensere fra kravet om indløs-ning af jagtbevis før 1. maj. Dette er kun ud fra forvaltningsmæssige forhold. Der er for jagtsæsonen 2016/2017 ikke dispenseret fra dette krav.

Indberetning 

Du skal indberette din fangst af rensdyr. Det kan du gøre på 2 måder:
 • Hvis du har NemID, kan du indberette din fangst online via Selvbetjening
 • Har du ikke NemID, kan du indberette din fangst ved at udfylde årsske-maet i Piniarneq hæftet, du får med dit jagtbevis og sende det per fax: (+299) 34 53 40, eller per e-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Du skal også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmel-dingsskema, som er på bagsiden af din rensdyrlicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens afslutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst, for at kunne få et jagtbevis året efter - også selvom du ikke har fanget noget.

Kvoter 

Fangstkvoter for rensdyr bliver fastsat og fordelt på følgende måde:

Naalakkersuisut eller Naalakkersuisoq for fangst træffer beslutning om fangst-kvotens størrelse og nationale fordeling efter en offentlig høring.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

Jagtregioner og jagtsæson 

Jagtregionerne har forskellige jagtperioder for rensdyr. For alle regioner gælder dog, at jagtperioden for rensdyr først starter efter kælvningsperioden, som normalt er i maj- og juni-måned.

Du kan se jagtregionerne på www.nunagis.gl.

Jagtperioderne til efterårets og vinterens rensdyrjagt for erhvervs-, fritids- og trofæjægere er for de fleste regioners vedkommende som følger:
 • Erhvervsfangst: 1. august 2016 – 15. oktober 2016
 • Fritidsjagt: 1. august 2016 – 30. september 2016
 • Trofæjagt: 1. august 2016 – 31. oktober 2016 i alle jagtområder bortset fra region 7 og 11
 • Trofæjagten i Region 7 (Neria) og Region 11 starter 1. juli 2016
 • Trofæ vinterjagt i alle jagtområder fra Naternaq og nordover, samt Ittoqqortoormiit: 15. februar 2017 – 10. april 2017
 • Trofæ vinterjagt i region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq): 11. marts 2017 – 10. april 2017
 • Trofæ vinterjagt i resten af Vestgrønland (region 3, 4, 5 og 6): 15. februar 2017 – 30. april 2017

Region 3 (Akia-Nordlandet) og Region 4 (Ameralik)
Der bliver kun udleveret 2 licenser pr. fritidsfanger fra forvaltningsområde Nuuk:
 • 1 licens til Region Akia-Maniitsoq på 5 rensdyr og
 • 1 licens til Region Ameralik på 5 rensdyr

Dette betyder, at fritidsfangere fra andre forvaltningsområder ikke kan få udleveret licenser til Region Akia-Maniitsoq og Region Ameralik. Fritidsfangere fra Forvaltningsområde Maniitsoq kan få udleveret flere licenser til Region Akia-Maniitsoq.

Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq)
Åben vinterfangst af rensdyr for erhvervsfangere: 18. februar 2017 – 10 marts 2017.

Region 1 (Naternaq), Region 4 (Ameralik), Region 5 (Qeqertarsuatsiaat), Region 6 (Qassit), Region 7 (Neria) og Region 8 (Nuussuaq)
Erhvervsfangere i de pågældende regioner tildeles en kvote på 100 rensdyr i hvert område til vinterfangst i perioden: 18. februar 2017 – 10. marts 2017.

Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land)
Region 9: Åben erhvervsfangst og fritidsjagt i perioden: 1. august 2016 – 31. december 2016.
Region 10: Kvotesat erhvervsfangst og fritidsjagt i perioden: 1. august 2016 – 31. december 2016.

Relaterede artikler

Qaasuitsup Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl
Hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl