Jagt på moskusokse

Ansøg, forny eller indberet her

Generelt 

Moskusoksen jages for sit kød, skind, sin uld og sine horn. Det er et planteædende pattedyr, der som fuldt udvokset typisk vejer mellem 200-300 kg. Moskusoksen har sin naturlige udbredelse i Øst- og Nordgrønland, fra Ittoqqortoormiit til Inglefield Land.

I Vestgrønland findes udsatte bestande ved Kap Atholl, Svartenhuk, Naternaq, Kangerlussuaq, Ivittuut og Nanortalik. Moskusokser i det sidstnævnte område og andre områder, hvor der ikke er rådgivning er fredede.

Der er muligvis en særlig kommunal vedtægt om moskusoksejagt i din kommune. Du har pligt til at sætte dig ind i de kommunale vedtægter, inden du tager på moskusoksejagt.

Jagtmetoder 

Moskusokser må jages med rifler samt bue og pil:
 • Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst 6,5 x 55 (projektildiameter på 6,5 mm)
 • Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst 7,62 x 63 (projektildiameter på 7,62 mm)
 • Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Compound-bue (sammensat / moderne) med fast indstillede sigtemidler og minimum 60 pund (28 kg) trækkræft. Pilens vægt skal minimum være 525 grains (34 gram). Mekanisk pilespids er ikke tilladt.

Det er forbudt at jage eller forfølge moskusokser med transportmidler og du må ikke tage hunde med på moskusoksejagt. Anvendelse af motoriserede transportmidler skal følge de kommunale vedtægter og disse må kun anvendes til transport til og fra fangstområdet. Du skal holde en minimumsafstand på 500 meter til levende moskusokser, når du færdes på motoriserede transportmidler.

Du må bruge hundeslæde som transportmiddel i slædehundedistrikterne øst for 44° W og nord for 66° N.

Hvis du har erhvervsjagtbevis, kan du søge om dispensation til drivning af moskusokser. Vil du søge om dispensation, skal du sende en skriftlig ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Dispensationsansøgningen skal indeholde:
 • Deltagerliste, samt information om tidspunkt og lokalitet for drivningen
 • Information om drivningen foregår med brug af snescooter, ATV eller helikopter

Bemærk
Hvis du under fangst anskyder en moskusokse, er du forpligtet til at nedlægge dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller den nærmeste Jagtbetjent såfremt en anskudt moskusokse ikke bliver genfundet og aflivet.

Jagtbevis og licens 

Ønsker du at jage moskusokse, skal du:
 • Være mindst 16 år
 • Have et gyldigt jagtbevis
 • Have en gyldig moskusokselicens

Ansøg eller forny dit jagtbevis her

En moskusokselicens er en tilladelse til at nedlægge moskusokse i et bestemt område. Det fremgår af licensen, hvor og hvor mange dyr du må nedlægge. En moskusokselicens er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

Anskaffelse af moskusokselicens
For at få en moskusokselicens skal du henvende dig til dit lokale borgerservice-center eller bygdekontor.

For at få en moskusokselicens til efterårsjagten, skal du have betalt dit jagtbevis senest 1. maj. Lovgivningen giver mulighed for at dispensere fra kravet om indløsning af jagtbevis før 1. maj. Dette er kun ud fra forvaltningsmæssige forhold. Der er for jagtsæsonen 2016/2017 ikke dispenseret fra dette krav.

Indberetning 

Du skal indberette din fangst af moskusokser. Det kan du gøre på 2 måder:
 • Hvis du har NemID, kan du indberette din fangst online via Selvbetjening
 • Har du ikke NemID, kan du indberette din fangst ved at udfylde årsskemaet i PINIARNEQ-hæftet, som du får med dit jagtbevis og sende det pr. fax: (+299) 34 53 40, eller pr. e-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Du skal også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmel-dingsskema, som er på bagsiden af din moskusokselicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens afslutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst for at kunne få et jagtbevis året efter - også selvom du ikke har fanget noget.

Kvoter 

Fangstkvoter for moskusokser bliver fastsat og fordelt på følgende måde:

Naalakkersuisut eller Naalakkersuisoq for fangst træffer beslutning om fangstkvotens størrelse og nationale fordeling efter en offentlig høring.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

Jagtregioner og jagtsæson 

Jagtregionerne har forskellige jagtperioder for moskusokser. For alle regioner gælder dog, at jagtperioden for moskusokser først starter efter kælvningsperioden, som normalt er i maj- og juni-måned.

Du kan se jagtregionerne på www.nunagis.gl.

Jagtperioderne til efterårets og vinterens moskusoksefangst for erhvervs-, fritids- og trofæjægere er for de fleste regioners vedkommende som følger:
 • Erhvervsfangst: 1. august 2016 – 15. oktober 2016
 • Fritidsjagt: 1. august 2016 – 15. oktober 2016
 • Trofæjagt i alle jagtområder fra Naternaq og nordover, samt Ittoqqortoormiit: 1. juli – 31. oktober 2016 samt 15. februar – 10. april 2017
 • Trofæjagt i jagtområde Sisimiut og Kangerlussuaq: 1. august 2016 – 31. oktober 2016 samt 11. marts – 10. april 2017
 • Trofæjagt i Ivittuut: 1. juli – 15. oktober 2016

Forvaltningsområde Ivittuut
Erhvervsfangst for Arsuk: 1. august 2016 – 15. december 2016.

Erhvervsfangst for Nuuk/Paamiut: 1. oktober 2016 – 15. december 2016.

Erhvervsfangst for Kommune Kujalleq: 1. august 2016 – 15. oktober 2016.

Fritidsjagt for Kommuneqarfik Sermersooq: 1. august 2016 – 15. december 2016.

Der fortsættes med selektiv fangst og det betyder, at der på hver licens står, at licensen gælder til en ko eller en tyr samt dens alder.

Forvaltningsområde Maniitsoq ved Kangerlussuaq – Vinterfangst
Erhvervsfangst i Jagtområde 1 og 3: 10. januar 2017 – 10 marts 2017.

Erhvervsfangst i Jagtområde 2: 22. januar 2017 – 31. januar 2017.

Fritidsjagt i Jagtområde 1: 10. januar 2017 – 10. marts 2017.

Kvoten til erhvervsfangst i Jagtområde 2 er på 400 dyr og kvoten til erhvervsfangst i Jagtområde 3 er på 800 dyr. Det betyder, at det kun er erhvervsfangere fra Qeqqata Kommunia, der kan få udleveret licenser til vinterfangst i Jagtområde 2 og Jagtområde 3.

Forvaltningsområde Qaanaaq
Erhvervsfangst og fritidsjagt i Inglefield Land: 1. august 2016 – 30. april 2017.

Erhvervsfangst og fritidsjagt i Kap Atholl: 1. august 2016 – 30. april 2017.

Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit – Vinterfangst
Erhvervsfangst og fritidsjagt: 1. marts 2017 – 31. marts 2017.

Relaterede artikler

Qaasuitsup Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl
Hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl

Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl