Konfirmation

Konfirmation 

Konfirmation betyder bekræftelse og når du bliver konfirmeret, bekræfter du, at du tror på kristendommen. Samtidig er konfirmationen kirkens ritual, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.

Konfirmationen foregår normalt i løbet af foråret i 8. klassetrin. Det er menighedspræsentationerne og præsterne, der afgør tidspunkterne for konfirmationerne.


Betingelser
For at kunne blive konfirmeret skal du

  • have fulgt konfirmationsforberedelsen
  • og være døbt


Blev du ikke døbt som barn, kan du stadig nå det, inden du skal konfirmeres. Man kan blive døbt i alle aldre. Så længe du er barn, skal dine forældre eller den, der har forældremyndighed give lov.

I god tid inden du skal konfirmeres, skal du kontakte kirkekontoret. Her skal du aflevere

  • dit konfirmandkort med konfirmationsdato
  • og kopi af din dåbsattest


Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelsen skal gøre dig klar til at blive konfirmeret og består af 2 ting:

  1. Undervisning i den kristne tro af en præst eller en kateket
  2. Gudstjenester, som gør dig fortrolig med det at gå i kirke


Præsten bestemmer, hvor mange gange, du skal til gudstjeneste før konfirmationen. Konfirmationsundervisningen planlægges efter dit skoleskema. Derudover er det meget forskelligt fra præstegæld til præstegæld hvordan undervisningen er planlagt.


Relaterede artikler