Ægtefællebidrag

Generelt 

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, så længe de er gift. I visse tilfælde gælder forpligtelsen også efter separation eller skilsmisse.

Forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, mens i er gift - uanset om I bor sammen eller er flyttet hver til sit - kan du søge om ægtefællebidrag.

Hvis I bliver separeret eller skilt ved Rigsombuddet, kan I aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, kan I ikke blive separeret eller skilt ved Rigsombuddet. I stedet skal I henvende jer til kredsretten, hvor spørgsmålet om ægtefællebidrag vil indgå i separationen eller skilsmissen.

Både mænd og kvinder kan søge om ægtefællebidrag.

Pligten til at betale ægtefællebidrag bortfalder automatisk hvis den, der betaler bidrag, dør, eller hvis den, der modtager bidrag, gifter sig igen.

Ægtefællebidrag under ægteskab 

Hvis du vil søge om ægtefællebidrag under ægteskabet, f.eks. hvis I på grund af uenighed ikke bor sammen, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

Du kan finde ansøgningsskemaet på Rigsombudsmandens hjemmeside

Ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse 

Skal I separeres eller skilles ved Rigsombudsmanden i Grønland, vil spørgsmål om ægtefællebidrag blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

Hvis I aftaler bidragspligt, skal I også aftale, hvor lang tid forsørgelsen skal vare, f.eks. et bestemt antal år fra separationen eller skilsmissen.

I behøver ikke at fastsætte et bestemt beløb. Det kan Rigsombuddet hjælpe jer med. Beløbet bliver fastsat med udgangspunkt i nogle vejledende retningslinjer fastsat af Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Her indgår blandt andet:
  • Ægtefællernes indkomst før skat
  • Eventuelle udgifter til børnebidrag og andre forpligtelser over for børn

Se Ankestyrelsens retningslinjer her

I kan også aftale, at der skal være bidragspligt, men at der indtil videre skal betales 0 kr. Så vil der først blive fastsat et beløb, når en af jer ønsker det.

Hvis I er enige om, at ægtefællebidraget skal være et bestemt beløb, skal I tage stilling til, om Rigsombuddet skal kunne ændre beløbets størrelse senere, hvis en af jer søger om det.

Ved separation kan I vælge, om jeres aftale om ægtefællebidrag kun skal gælde i separationsperioden. Hvis I vælger, at aftalen om ægtefællebidrag også skal gælde for tiden efter en skilsmisse, kan I senere blive skilt uden at skulle til vilkårsforhandling igen. I kan dog altid ønske at komme til ny vilkårsforhandling i forbindelse med skilsmissen.

Separation og skilsmisse ved kredsretten
Skal I separeres eller skilles ved kredsretten, vil spørgsmål om ægtefællebidrag også blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

Ændring 

Hvis du vil søge om ændring af bidraget, skal du kontakte den myndighed, der oprindeligt afgjorde din sag om ægtefællebidrag, det vil sige Rigsombuddet eller kredsretten. I kan også selv aftale ændringer i bidragets størrelse.

Hvis det var Rigsombuddet, der oprindeligt afgjorde sagen om ægtefællebidrag, skal du udfylde et ansøgningsskema om ændring.

Du kan finde ansøgningsskemaet på Rigsombudsmandens hjemmeside

Du kan også hente ansøgningsskemaet hos Rigsombudsmanden i Grønland og hos det lokale politi uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter, du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Du skal sende eller aflevere ansøgning samt de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden i Grønland eller til det lokale politi uden for Nuuk.

Bemærk
Hvis I er separeret eller skilt ved Rigsombuddet og I aftalte, at Rigsombuddet ikke senere kan ændre ægtefællebidragets størrelse, kan bidraget kun ændres af kredsretten.

Hvis det var kredsretten, der oprindeligt afgjorde sagen om ægtefællebidrag, skal du henvende dig til kredsretten for at få bidragets størrelse ændret.
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl