Husleje for INI lejebolig – Generelt om

Husleje for INI lejebolig – Generelt om 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen som f.eks. at opkræve husleje på vegne af Selvstyret og kommunerne.

Den husleje, du betaler hver måned, går til 3 dele:
 • Kapitalafkast
 • Administrationsbidrag
 • Driftsbidrag

Kapitalafkast
Kapitalafkast er en forrentning af den kapital, som bygningsejerne har investeret i bygningerne. Hver måned opkræves dette gennem din husleje, og bliver så efterfølgende udbetalt direkte til bygningsejerne.

Størrelsen af kapitalafkastet afhænger af boligens størrelse, samt hvor dyr boligen har været at opføre. Opførelsessummen er dog mindst 7.000 kr. og højest 15.000 kr. per kvadratmeter. Hvis der mangler installationer som f.eks. elektricitet eller vand isolering, reduceres opførelsessummen.

Kapitalafkastet udgør for almindelige boliglejemål 1,5 % af en ejendoms opførelsessum.


Administrationsbidrag
Administrationsbidraget skal dække bygningsejerens omkostninger ved at få administreret sine boliger. Det vil sige, at bidraget svarer til de penge, INI får for at administrere boligen.


Driftsbidrag
Driftsbidraget er den del af huslejen, som går til driften af boligafdelingen. Driftsbidraget skal dække fællesudgifter til f.eks.:
 • El
 • Vand og varme
 • Renholdelse
 • Almindelig vedligeholdelse
 • Planlagt og periodisk vedligeholdelse
 • Fornyelse
 • Forsikringer
 • Tab som følge af at lejligheder står tomme

Driftsudgifterne fordeles imellem lejerne i boligafdelingen ud fra de enkelte boligers størrelse.


Bemærk
Det siger sig selv, at jo dyrere driften af en boligafdeling er, des højere bliver huslejen.
Derfor kan du som lejer også være med til at begrænse driftsudgifterne. Det kan du f.eks. gøre ved at:
 • Lukke døren til opvarmede opgange
 • Undgå hærværk
 • Holde opgangene pæne og rene
INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl