Opsigelse og fraflytning

Generelt 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og administreres af INI. Det vil sige, at INI ordner en del af det praktiske omkring boligen, som f.eks. at behandle opsigelser af lejeboliger på vegne af Selvstyret og kommunerne.

Hvis du vil flytte fra din INI lejebolig, skal du opsige den.

Ved fraflytning fra din bolig sørger INI for en række praktiske ting, der også involverer dig, f.eks.:
• Du skal selv sørge for, at gøre boligen ren, så den er rengjort ved fraflyttersynet.
• Boligen bliver normalistandsat, når du fraflytter. Du har mulighed for selv at normalistandsætte boligen.
• Der bliver, ved fraflyttersynet lavet en synsrapport, du kan, hvis du vil, deltage i fraflyttersynet, af din bolig. Det er dog ikke påkrævet.
• Ved fraflyttersynet bliver vurderet, hvad der skal laves for at boligen fremstår normalistandsat, herunder almindeligt slid og ælde af lejligheden samt om der er misligholdelse som skal udbederes.
• Efter boligen er normalistandsat laves der en flytteafregning, på den fremgår det om du har penge til gode, fra dit indbetalte depositum eller om du skal betale en efterregning

 

Opsigelse 

Hvis du vil fraflytte din INI lejebolig, skal du opsige den. Det gør du ved at udfylde blanketten Opsigelse af lejemål.

Opsigelse af lejemål

Når du har udfyldt og underskrevet blanketten, skal du aflevere eller sende den til din lokale INI boligbutik.

Opsigelsesvarsel
Du skal opsige din bolig med mindst én måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du f.eks. opsiger din bolig den 17. juni, skal du betale husleje for resten af juni måned samt hele juli måned. Dette gælder også, selvom du flytter ind i din nye bolig den 1. juli.

Genudlejning
INI har pligt til at forsøge at genudleje din bolig, så snart den er indflytningsklar. Hvis du f.eks. opsiger din bolig den 17. og flytter den 30. juni, så vil INI forsøge at genudleje boligen 15. juli eller allerede 1. juli, hvis den er indflytningsklar. Hvis det lykkes, skal du kun betale husleje, indtil den nye lejer overtager boligen.

 

Rengøring 

Når du flytter, skal du selv gøre din bolig ren. Du skal som minimum:
• Gøre komfuret, inklusiv plader og riste, grundigt rent
• Gøre rent bag komfuret
• Vaske skabene både udvendigt og indvendigt
• Vaske eventuel emhætte og rense filtret
• Pudse vinduerne
• Vaske alle flader, inklusiv døre, karme og fodpaneler
• Gøre badeværelse grundigt rent
• Vaske gulvet grundigt
• Tømme og feje skuret

Når din bolig bliver synet, vurderer inspektøren, om du har gjort boligen ordentligt ren. Har du ikke det, bestiller INI professionel rengøring på din regning.

 

Normalistandsættelse 

Da du flyttede ind i din bolig var den normalistandsat. Og når du fraflytter, skal den normalistandsættes igen. Det betyder, at:
• Alle vægge og lofter skal males hvide
• Alle gulvene skal fremstå som nylakerede

Du kan selv normalistandsætte boligen. Foretager du selv normalistandsættelsen eller dele heraf, skal arbejdet være færdigt, så det kan blive godkendt i forbindelse med fraflyttersynet af din bolig.

Du kan også få INI til at bestille håndværkere til at normalistandsætte boligen. Regningerne til håndværkerne vil blive fratrukket dit depositum og fremgå af fraflytter afregningen.

 

Synsrapport 

Når du fraflytter din bolig, skal den laves i stand, så den fremstår normalistandsat, altså i samme stand, som da du flyttede ind. For at finde ud af om og hvordan boligen skal istandsættes, skal den synes af en inspektør fra INI. Du skal selv aftale tidspunktet for synet med din lokale boligbutik.

Ved fraflytningssynet gennemgår du og inspektøren din bolig. Inspektøren udarbejder en synsrapport, hvor det fremgår, hvilke arbejder der skal udføres for at boligen igen fremstår normalistandsat. Rapporterne omhandler både normalistandsættelse, slid og ælde samt mislighold.

Når inspektøren har sammenligner fraflytningsrapporten med mangellisten eller indflytningsrapporten, kan han eller hun vurdere, hvorledes udgifterne fordeler sig.
Evt. fejl og mangler der skal udføres som slid og ælde, hvor boligafdelingen afholder udgiften.

Både du og inspektøren skal skrive under på synsrapporten. Det vil sige, at du skriver under på, at:
• Du har været med til synet
• Du er indforstået med, hvilke istandsættelser du skal betale for
• Du er fraflyttet boligen på dagen for synet, men hæfter for husleje i hele opsigelsesperioden.

Hvis det ikke allerede fremgår af synsrapporten, skal du også skrive:
• Din nye adresse, så sagsbehandleren kan sende fraflytteropgørelsen til den rigtige adresse
• Dit kontonummer, så INI kan sætte resten af dit depositum ind på din konto, hvis du har penge til gode efter istandsættelsen

Inspektøren vil ofte spørge dig, om du har:
• Afmeldt el, vand og varme, hvilket er dit eget ansvar
• Fyldt olie på oliefyret, hvis din bolig har et oliefyr
• Fyldt vand på vandtanken, hvis din bolig har vandtank

Bemærk
Det er ikke muligt at ændre synsrapporten på et senere tidspunkt. Hvis du ikke kan deltage i synet af din bolig, er det derfor en god idé at bede en ven eller anden fortrolig om at deltage i stedet for dig.

Hvis du ikke møder op til synet og du ikke har sendt en anden på dine vegne, sørger inspektøren for at en 3. person gennemgår boligen på dine vegne sammen med inspektøren. Det betyder, at synsrapporten bliver lavet uden dig.

 

Almindeligt slid eller mislighold 

I synsrapporten skelnes der imellem almindeligt slid og ælde af boligen, og mislighold/hærværk. Dette har betydning for, hvor meget du skal betale.

Almindeligt slid og ælde af boligen
Selvfølgelig sker der almindeligt slid og ælde i en bolig. Derfor betaler din boligafdeling den del af normalistandsættelsen.

For hver måned du har boet i lejligheden, betaler boligafdelingen 1 % af udgifterne til normalistandsættelsen. Har du f.eks. boet 2½ år (30 måneder) i din bolig, betaler boligafdelingen 30 % af de udgifter, som vedrører normalistandsættelsen. Hvis du selv istandsætter boligen, får du 30 % fradrag på de materialer, som du har købt til at istandsætte lejligheden. Det kan f.eks. være til pensler og maling.

Har du boet i din bolig i 100 måneder, betaler boligafdelingen 100 % af udgifterne til normalistandsættelsen, og du skal så kun betale for:
• Huslejerestancer
• Mislighold og hærværk

Mislighold og hærværk i boligen
Du er ansvarlig for indvendig vedligehold af din bolig, mens du bor der. Det betyder, at du selv skal betale for at istandsætte de skader, der er opstået på grund af mislighold og hærværk.

Mislighold og hærværk kan f.eks. være:
• Ødelagt dør
• Ødelagt køkkenskab i forbindelse med montering af opvaskemaskine
• Tilkalket toilet
• Vandskadet gulv på grund af utæt akvarium

Du er ansvarlig for mislighold og hærværk, som andre laver, mens du stadig bor i boligen. Hvis f.eks. dit barn eller en gæst ved et uheld smadrer en rude, skal du selv betale for at få skaden udbedret.

 

Afregning ved fraflytning 

Når din bolig er blevet gjort indflytningsklar og INI har modtaget regningerne fra håndværkerne, så laver din sagsbehandler en flytteafregning.

INI laver afregningen ved at trække restancer og udgifter til istandsættelsen fra dit depositum. Det kan f.eks. være udgifter til:
• Huslejerestancer
• Rengøring
• Normalistandsættelse
• Udbedring af hærværk og misligholdelse i boligen

Flytteafregningen viser, om du har penge til gode efter istandsættelse. Hvis du har penge til gode, sættes de ind på din bankkonto. Du får hele depositummet tilbage hvis:
• Du selv har normalistandsat din bolig
• Inspektøren har godkendt normalistandsættelsen
• Der ikke er andre udgifter
• Du ikke har restancer

Hvis udgifterne til istandsættelsen er større end dit depositum, får du tilsendt et girokort på restbeløbet.

Bemærk
Varme- og vandregnskaberne bliver først udarbejdet i forbindelse med den årlige slutaflæsning. Det betyder, at du først får afregning af vand og varme senere. Derfor skal du huske at meddele INI din nye adresse, når du flytter.