Allanngortiterineq, pitsanngorsaaneq iluarsartuussinerlu

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

INI-p inissiaataa attartortittagaq tassaavoq pisortat inissiaataat attartortittagaq, Namminersorlutik oqartussanit imaluunniit kommuninit pigineqartoq aammalu INI-mit aqunneqartoq. Tassa imaappoq, INI-p inissiamut tunngasut nalinginnaasut amerlasuut isumagisarpai.

Naak attartortittakkami najugaqaraluartutit – tassa imaappoq inigisat piginagu – kissaatigisatit malillugit inigisavit allanngortiternissaanut imaluunniit pitsanngorsarnissaanut periarfissaqarputit. Tamanna atuisinnaanermut pisinnaatitaanermik taaneqartarpoq. Kisiannili inigisanni pitsanngorsaannginninni imaluunniit allanngortiterinnginninni INI-mut akuersissummik piniaqqaassaatit.

Tamatuma saniatigut isumaqaruit inigisat iluarsaanneqartariaqartoq, iluarsartuunneqarnissaanut qinnuteqarnissamut periarfissaqarputit.

 

Allanngortiterineq 

Inigisanni allanngortiterineq imaassinnaasoq ilinnut iluaqutaasussaanngitsoq, kisiannili attartortuusussanut iluaqutaasinnaasoq. Assersuutigalugu makkuusinnaapput:
• Errorsiviup ikkussornissaanut atortut ikkussassat
• TV-p antenniata ikkunnissaa
• Iluaqusersuutinik ikkussuinissaq

Allanngortiterinerit tamarmik attartortunut tamanut tamatigut iluaqutaaneq ajormata:
• Allanngortiterineq nammineq akilissavat
• Inigisannit anileruit inissiap allanngorteqqinneqarnissaa periarfissaassaaq. Allanngortiterinerit imaanngilaq inissiami allanngorteqqissinnaavissorlugit suliarineqassasut
• Qularnaveeqqummik akiligaqassaatit taannalu inissiap allanngorteqqinnissaanut atorneqassaaq. Inissiap allanngorteqqinneqarnissaa pisariaqanngippat, inigisannit nuukkuit qularnaveeqqut ilinnut uterteqqinneqassaaq

 

Pitsanngorsaaneq 

Inigisanni pitsanngorsaaneq allanngortiterineruvoq attartortunut allanut pitsaaqutaasussaq.

Assersuutigalugu makkuusinnaapput:
• Termostatventilimik ikkussineq
• Igaffimmik, errorsisarfimmik, uffartarfimmik imaluunniit perusuersartarfimmik iluarsartuussineq
• Ikkussukkanik, perusuersartarfinnik, errorfinnik aamma blandingsbatterinik taarsersuineq
• Igaffimmi, errorsisarfimmi, uffartarfimmi imaluunniit perusuersartarfimmi pequtinik, sikaavinnik nerriviusanillu taarsersuineq
• Qaammaqqutissanut atortunik kiisalu innaallagianut kappuffinnik ikkussuineq
• Emhættinik milluaasulinnik ikkussineq
• Atisaajartarfinnik igalaat saavaniittussanik ilitsivilersuineq
• Aneersuartarfiliorneq
• Igalaanik matunillu silarlernik taarsersuineq
• Pinnersaasiorneq imaluunniit matuliineq
• Ukioq kaajallallugu imeqalernissamik ikkussineq

Allanngortiterineq illit nammineerlutit akilissavat. Kisiannili attartortussanut pitsaaqutaasussaammata – aamma inigisap naleqarneranut iluaqutaassammat – inigisannit nuukkuit pitsanngorsaanermut aningaasartuutit atukkavit ilaat utertinneqarnissaannut periarfissaqaratarsinnaavutit.

 

Qinnuteqarneq 

Inigisanni allanngortitsiniarlutit suliaqannginninni, INI-mit akuersissummik peqqaassaatit.

Inigisanni allanngortiteriniaruit imaluunniit pitsanngorsaaniaruit qinnuteqaasioqqaassaatit. Qinnuteqaat makkuninnga imaqassaaq:
• Pilersaarutip teknikkikkut nassuiaasersornera
• Pilersaarutip aningaasatigut nassuiaasersornera
• Atortussat atorusutatit pillugit nassuiaasersuineq
• Atortussavit pitsaassusaata nassuiaasersorneri
• Qalipaatit atorusutatit pillugit nassuiaasersuineq
• Suliap piffissalersornera


Qinnuteqaatit najukkanni INI-p allaffeqarfianut nassiunnianngikkukku tunniutissavat. Tamatuma kingorna najukkanni ineqarnermut immikkoortortaqarfimmi nakkutilliisartup nalilissavaa inigisat allanngortiterneqarsinnaanersoq imaluunniit pitsanngorsarneqarsinnaanersoq.

Allanngortiterinissamut imaluunniit pitsanngorsaanissamut sulineq aallartissinnaavat:
• Qinnuteqaatit nakkutilliisumit akuersissutigineqarpat
• Sanaartornissamut akuersissutissat allat INI-mit pissarsiarineqarsimappata, assersuutigalugu sanaartornissamut akuersissut


Akuersissuteqarani allanngortiterinerit
Inigisanni akuersissummik pisimanak allanngortiterisimaguit, taarsiinissamut akiligassinneqarsinnaavutit.

 


Pitsanngorsaanermi suliaqarnermut utertitsineq 

Inigisanni allanngortiterilluni pitsanngorsaaneq attartortussanut pitsaaqutaavoq. Allanngortiterineq illit nammineerlutit akilissavat. Kisiannili attartortussanut pitsaaqutaasussaammata – aamma inigisap naleqarneranut iluaqutaassammat – inigisannit nuukkuit pitsanngorsaanermut aningaasartuutit atukkavit ilaat utertinneqarnissaannut periarfissaqaratarsinnaavutit.

Pitsanngorsaanermut aningaasat ikinnerpaamik 2.000 koruuniussapput taavalu amerlanerpaamik 100.000 koruunioqqusaallutik.

Pitsanngorsaanermi ikkussorneqareersimasut imaluunniit illup ilai pioreersut peerneqartariaqarsimappata, pitsanngorsaanermit sinnerisa nalingi ilanngaataassapput.

Nuukkuit pitsanngorsaanerup nalinga ilinnut utertinneqassaaq. Taamaattoq pitsanngorsaanissaq INI-mit akuersissutigineqarneranit qaammammut 1 %-imik nalikillilerneqartartussaavoq. Assersuutigalugu qaammatit 100-t qaangiuttullu nuukkuit allanngortiterinermut aningaasartuutigisimasatit utertinneqarnavianngillat.

Igaffinni assersuutigalugu nerriviup qaava pitsanngorsapat, errorfik nutaaq pissarsiarivat kissarsuullu nutaaq pissarsiaralugu. Tamarmik katillugit 25.000 koruuneqarput. Suliarinerisa nalaani igaffiup errorfitoqaa, nerriup qaava kissarsuutitoqarlu taarsersorpatit, taakkulu sinneruttut katillugit 5.000 koruuneqarput.

Pitsanngorsaanermi nalinga tassaavoq:
25.000 – 5.000 = 20.000 kr.

INI-p akuersissuteqarneranit pitsanngorsaareerlutit ukiut sisamat (= tassa qaammatit 48-t) qaangiuttullu nuupputit. Illit pitsanngorsaaninnut nalinga 100 %-iuvoq - 48 % = 52 %.

Tamanna ima isumaqarpoq, katillugit ilinnut tunniunneqartussat tassaapput 20.000 x 52 % = 10.400 kr.

Malugiuk
Pitsanngorsaanissaraluamut sulineq naammassinngitsuussappat, suliarineqartup nalinga naatsorsorneqassaaq.

 


Iluarsartuussineq aamma nutarterineq 

Illit isumaqaruit inigisanni assersuutigalugu nutaamik igaffeqalertariaqartoq imaluunniit nateq taarsersorneqartariaqartoq, inissianut immikkoortortaqarfinni nakkutilliisoq attavigissavat.

Tamatuma kingorna inigisat iluarsartuunneqassanersoq nakkutilliisumit nalilerneqassaaq. Nakkutilliisup pissutsit arlallit eqqumaffigisussaavai, assersuutigalugu:
• Inissiap qanoq innera
• Immikkoortortaqarfiup aningaasaqarnera
• Illup teknikkikkut qanoq innera
• Illup nutaanngissusaa
• Kommunip najukkani pilersaarutai

Nakkutilliisoq isumaqaruni inigisat iluarsartuunneqartariaqartoq imaluunniit nutarterneqartariaqartoq, taava attavigissavaatit. Suliap ingerlanneqarnissaa pillugu peqatigiillusi iliuusissatut pilersaarusiussaasi. Ilaatigut inissiap illit najornerani nutarterneqassanersoq nalilersussavarsi – imaluunniit utaqqiisaasumik nuukkallassanersutit.

Ajoraluartumik utaqqiisaasumik inigigallagassamik pissarsineq ajornanngittuaannanngilaq. Taamaattumik suliarinerata nalaani najussanerit imaluunniit illit nammineq periarfissarsiorsimallutit allami najugaqarsinnaanerlutit aalajangiisuusinnaavoq.

Iliuusissatut pilersaaruttaaq atorlugu iluarsartuussinerup sivisussusissaa takusinnaassavat.

Malugiuk
Inigisavit iluarsartuunneqarnerata nalaani inimut akiliuteqartassaatit – aamma iluarsartuussinerup nalaani najunngikkaluarukkuluunniit.