Ansøg om overtagelse af personalebolig

Generelt 

Nogle fastansatte medarbejdere i det offentlige har ret til en personalebolig. De fleste personaleboliger administreres af INI, der derfor tager sig af meget af det praktiske omkring boligen, som f.eks. at håndtere ansøgninger om overtagelse af personaleboliger.

Bor du i en personalebolig, der er administreret af INI, kan du skrive dig op på den almindelige venteliste til en bolig. Men du kan også ansøge om overtagelse af personaleboligen, ved at få ændret personaleboligen til en almindelig bolig.

 

Betingelser 

Du kan få ændret din personalebolig til en almindelig bolig, hvis du har boet i den samme personalebolig i mere end 5 år. Du må dog gerne have haft personaleboligen via forskellige jobs.

Du kan ligeledes overtage din personalebolig, som almen bolig, såfremt du bliver tilbudt en almen bolig, via ventelisten.

Overtagelse ved pension
Vil du gerne ændre din personalebolig til en almindelig bolig, fordi du skal pensioneres, skal du have boet i den samme personalebolig i mindst 3 år. Denne undtagelse gælder kun, hvis du skal på:
• Alderspension
• Tjenestemandspension
• Førtidspension

Bemærk
Chefboliger, øremærkede boliger, klassificerede egentlige tjenesteboliger og reserverede boliger kan ikke ændres til almindelige boliger. Det samme gælder boliger anvist til:
• Statsansatte
• Medlemmer af Naalakkersuisut
• Direktører i Selvstyret
• Sundhedsvæsenets ansatte, hvor Sundhedvæsenet har anvisningsret til boligen

 

Ansøgning 

Vil du gerne overtage din personalebolig, skal du sende eller aflevere en skriftlig ansøgning til din lokale INI boligbutik.

Når du overtager boligen, skal du og INI underskrive et tillæg til din lejekontrakt. Der skal altså ikke underskrives en ny lejekontrakt. Desuden gælder følgende:
• Boligen skal ikke normalistandsættes eller synes
• Der skal ikke udbetales depositum