Ansøg om boligbytte

Generelt 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen, som f.eks. at håndtere boligbytte imellem lejere.

Når du bor til leje i en INI lejebolig, har du mulighed for at bytte bolig med en anden lejer.

Du skal selv finde én, der vil bytte bolig med dig. På INI’s hjemmeside kan du læse annoncer fra andre, som gerne vil bytte bolig, og du kan selv annoncere efter én at bytte med.

Besøg INI’s hjemmeside

Betingelser 

Du kan kun bytte til en bolig, som passer til din husstand. Det vil sige, at du f.eks. ikke kan bytte dig til en 4-værelses bolig, hvis du er enlig.

Herudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt, før I kan bytte bolig:
• I skal begge have overholdt jeres lejekontrakter
• I må ikke have opsagt jeres lejekontrakter
• I må ikke skylde penge til INI på grund af jeres nuværende lejemål
• Jeres boliger må ikke være fremlejet

Former for boligbytte 

Man kan bytte bolig på 2 måder:
• I kan vælge at afslutte jeres gamle lejemål og indgå en ny lejeaftale for den bolig, I bytter jer til
• I kan vælge at fortsætte på hinandens lejekontrakter

Indgåelse af nye lejeaftaler
Vælger I at afslutte jeres gamle lejemål og indgå nye lejeaftaler, skal jeres boliger synes og normalistandsættes – nøjagtig som den skal, når man normalt flytter fra sin bolig. Eventuelle udgifter til istandsættelse trækkes fra dit depositum, inden du får det tilbage. Når du overtager den nye bolig, skal du underskrive en ny lejekontrakt.

Fortsættelse på hinandens lejekontrakter
Hvis I begge har boet mindre end 36 måneder i boligen, kan I også vælge at fortsætte jeres lejekontrakter. Det betyder, at I overtager hinandens pligter og ansvar i forhold til lejemålet.

Det vil sige, at:
• Du hæfter for eventuelle skader opstået under den tidligere lejer
• I overtager hinandens vand- og varmeafregning. Det kan betyde, at du skal betale ekstra i varme, mens din modpart får penge tilbage, hvis du har brugt mindre, end du har betalt for
• Depositummet følger lejemålet. Når du flytter fra lejligheden, får du udbetalt det depositum, din modpart har indbetalt, fratrukket eventuelle udgifter til normalistandsættelse. Er der forskel i størrelsen af depositummerne, må I selv finde en passende løsning

Boligen vil desuden ikke blive normalistandsat, når I flytter ind. I overtager den direkte, som den er fra den tidligere lejer.

Ansøgning 

Vil du gerne bytte din bolig og har du fundet én at bytte med, skal I udfylde blanketten Ansøgning om boligbytning.

Ansøgning om boligbytning

Når I begge har udfyldt og underskrevet blanketten, skal I aflevere den til jeres lokale INI boligbutik.