Ineqarnermut akiliut

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

INI-p inissiaataa attartortittagaq tassaavoq pisortat inissiaataat attartortittagaq, Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommuninit pigineqartoq aammalu INI-mit aqunneqartoq. Tassa imaappoq INI-p inissiamut tunngasut nalinginnaasut amerlasuut isumagisarpai, assersuutigalugu Namminersorlutik Oqartussat kommunillu sinnerlugit ineqarnermut akiliuteqaqqusineq.

Matumani makku takusinnaassavatit:
• Ineqarnermut akiliutit sumut tuttarnersoq
• Ineqarnermut akiliut qanoq isumagisinnaanerit
• Ineqarnermut akiliuteqannginnermi nukingisaarutit suut tiguneqartarnersut
• Ineqarnermut akiliuteqannginneq pissutigalugu inigisamit anisitaanermi qanoq pisoqartarnersoq

Ineqarnermut akiliut makkununnga atorneqartarpoq 

Ineqarnermut akiliut qaammatit tamaasa akilertakkat, agguataakkanut pingasunut tuttarpoq:
• Aningaasat illikartitikkat
• Allaffissornermut tapiissutit
• Ingerlatsinermut tapiissutit

Aningaasat illikartitikkat
Aningaasat illikartitikkat tassaapput aningaasanit erniat, illunik piginnittut illunut aningaasaliissutiginikuusat. Qaammatit tamaasa taakkununnga illit ineqarnermut akiliutit aqqutigalugu akileqquneqartarput, kingornalu illunik piginnittunut toqqaannartumik tunniunneqartarlutik.

Aningaasat illikartitikkat amerlassusaat inissiap angissusaanit kiisalu inissiap sananeqarnerata qanoq akisutigisimaneranit tunngaveqarpoq. Sanaartornermili aningaasat atorneqartut kvadratmeterimut ikinnerpaamik 7.000 koruuniusimassapput amerlanerpaallu 15.000 koruuniussallutik. Ikkussukkat amigaateqarsimappata, assersuutigalugu oqorsaasersornera, innaallagiaq imaluunniit imeq sanaartornermi aningaasat atorneqartut ikilisinneqassapput.

Nalinginnaasumik inissiamik attartornermi aningaasat illikartitikkat illup sananerani aningaasat atorneqartut 1,5 %-erisarpaat.

Allaffissornikkut tapiissutit
Allaffissornikkut tapiissutit illunik piginnittup illuminik aqutsinerani illunik piginnittup aningaasartuutaanut matussutaasussaapput. Tassa imaappoq tapiissutit aningaasat taakku INI-p inissianik aqutsinera amerlaqatigai.

Ingerlatsinermut tapiissutit
Ingerlatsinermut tapiissutit ineqarnermut akiliutip ilagai, ineqarfittut immikkoortortaqarfiup ingerlanneranut atorneqartartut. Ingerlatsinermut tapiissutit ataatsimoorussamik aningaasartuutinut matussutaasussaapput assersuutigalugu:
• Innaallagiaq
• Imeq kiassarnerlu
• Eqqiluitsuuneq
• Nalinginnaasumik aserfallatsaaliineq
• Pilersaarutaasumik aamma piffissakkaartumik aserfallatsaaliineq
• Nutarterineq
• Sillimmasiinerit
• Inissiat inoqannginnerisa malitsigisaanik annaasat

Ingerlatsinermut aningaasartuutit ineqarfittut immikkoortortaqarfinni attartortut akornanni, inissiat ataasiakkaat angissusiat malillugu agguataarneqartarput.

Ingerlatsinermut aningaasartuutinik killilersimaarneq
Ineqarfittut immikkoortortaqarfiup ingerlanneqarnera akisunerujartortillugu, ineqarnermut akiliut annertusiartuinnartarpoq. Taamaammat attartortutut ingerlatsinermi aningaasartuutit killilersimaarnissaannut aamma illit peqataasussaavutit. Taamak iliorsinnaavutit assersuutigalugu:
• Majuartarfeqarfinnut kiassakkanut matut matusarnerisigut
• Sequtserinermik pinngitsuuinikkut
• Majuartarfeqarfiit kusanartuutillugillu eqqiluitsuutinnerisigut

Ineqarnermut akilersuineq 

INI-mi attartortutut najugaqaruit ineqarnermut akiliuteqartartussaavutit. Akiliuteqartarsinnaavutillu: Akilersuussineq aqqutigalugu qaammamut ataasiartumik marloriartumilluunniit
• Aningaaserivimmukassaasi akilersuussinissamillu aallartitsillusi

Akilersuussineq (Betalingsservice)
Akilersuussineq tassaavoq aningaaseriviup sullissinera, isumamineersumillu taassuma isumagisarpaa, akiligassat akilerneqartussanngoraangata aningaasat illit kontunnit nuunneqarnissaat. Taamak iliornikkut akiligassavit nammineerlutit akilernissaannut pisarissersornissat pinngitsuussavat aammalu akiligassat piffissaq eqqorlugu akilerneqarnissaat qulakkeerlugu
• Qaammammut ataasiartumik akiligassat piffissaq eqqorlugu akilerneqarnissaat akiliutissat illit aningaaserivimmi kontunnit isumamineersumik ilanngaatigineqartassaaq

Ineqarnermut akiliuteqannginnermi nukingisaarutit 

Piffissaq eqqorlugu ineqarninnut akiliutissaq akilersimanngikkukku, INI-mit nukingisaarummik allagarsissaatit.

Kingusinaartumik akiliisarneq pinngitsoorumallugu, akilersuussinermut ilanngunneqarnissat nalunaarutigisinnaavat.

Nukingisaarut siulleq
Piffissaq eqqorlugu ineqarnermut akiliut akilersimanngikkukku, qaammatip 15-iata missaani nukingisaarut siulleq tigussavat. Nukingisaarummut akitsuut 150 koruuniuvoq illillu ineqarnermut akiliutinnut ilanngullugu akilersinniarneqassalluni. Assersuutigalugu 20. januar nukingisaarummik tigusaqarsimaguit, nukingisaarummut akitsuut martsimi ineqarnermut akiliutissamut ilanngullugu akilersinniarneqassaaq.

Nukingisaarut tulleq
Nukingisaarutip siulliup tigunerata kingorna sapaatit akunnerit marluk missaasa qaangiunneranni, ineqarnermut akiliut akilersimanngikkukku, nukingisaarutip tullia tigussavat, tassani allanneqarsimassaaq “Attartornermik atorunnaarsitsineq”. Ineqarnermut akiliut akilerukku inissiamilu najugaqaannarumallutit, atorunnaarsitsinermik taamaatitsiinnarneq 150 koruuneqarpoq. Ineqarnermut akiliutissavit tullianut ilanngullugu akitsuut akilersinniarneqassaaq.

Ineqarnermut akiligassat nukingisaarutip tulliata tigunerata kingorna taava illit:
• Inissiamit pequtitit pigisatillu annisissavatit
• Inissiamit anillutit nuussaatit
• INI-mut matuersaatit tunniutissavatit

Nukingisaarut pingajuusoq
Suli akiligassat akilersimanngikkukku inissiamilluunniit anillutit nuussimanak, INI politiinut allagaqassaaq. Politiinut allagaqarnermi attartornerup atorunnaarsinneqarsimanera akiliuteqarumannginnerlu politiinut tunniunneqartoq nalunaarutigineqartarpoq. Tamatuma kingunerisaanik politiit aggissapput inissiamiillu anisillutit.

Inissiamit anisitaaguit inissiami inissiigallartarfimmiinnissannik neqeroorfigineqassaatit, taanna siusinnerusukkut attartortuusimasunik allanik ilaqarlutit najugaqarfigissavat.

Anisitaaneq aamma inissinneqarallarneq 

Anisitaanermut aningaasartuutit nammineq akilissavatit.

Inissiaq nuunnermisut inngippat, taava assersuutigalugu akilissavat:
• Eqqiarnera
• Nalinginnaasumik iluarsaannera
• Aserukkanik iluarsaassisoqarnera

Nukingisaarutip aappaata kingorna inigisannit nuunnissat aalajangeraluarukku imaluunniit inigisannit anisitaagaluaruit, akiliissaatit.

Inissinneqarallarneq
Najugaqartut anisitaasut illumik iserfissaqarnissaat politiit piumasarisarpaat. Taamaattumik INI inissinneqarallarfiusussatut inissiassanik atugassaqartitsisarpoq. Inissinneqarallarfiusutut najugassaq minnerpaamik iniusarpoq ataaseq immikkoortoq ilaqutariinnut ataatsinut naatsorsuussaq, imermik kuuinnartumik peqartoq. Inissiigallarfittut najugassat tassaagajupput inissiat ajorluinnartut, ilaallu ima ajortigisarput attartortinneqarsinnaasaratik.

Ineqarnermut akiliutissamut ikiorneqarneq
Ataasiakkaat atugaat naapertorlugit kommunit ikiuussinnaanerlutik naliliisarput.

Akiitsut amerlavallaalernissaat sioqqullugu
Akiliuteqarumannginnermi politiit suleqatigalugit anisitsiniarneq aallartinneqassaaq. Inuit ilaqutariillu inissiarisaannit anisinnerat tusarlugu sakkortuginarsinnaavoq. Taamaattoq tamanna aamma killormut saallugu isigineqarsinnaavoq, tassa attartortup akiitsoqalernissaa taama iliornikkut pinngitsoorniarneqartutut.

Anisitsinerit aalajangersimalluartumik ingerlanneqarpata, attartortoq qaammatini marlunni ineqarnermut akiliutissamik nukingisaarummik ilaqartumik aammalu anisitsinermi aningaasartuutinik ilaqartunik akiitsoqartillugu anisinneqartussaavoq. Akiitsut amerlassusiat kingusinnerusukkut akilerneqarsinnaanera piviusorsiortuussaaq. Kisianni anisitsineq pinngippat attartortoq suli ineqarnermut akiliutissamik akiliinngikkaluarluni najugaqaannassappat, taava qaammammiit qaammammut akiitsut annertusigaluttuinnassapput utertillugillu akilernissaat ajornarsigaluttuinnassalluni.

Eqqaamiut akiliussisarput
Ineqartut peqatigiiffiat nammaqatigiinnissamut pituttortarpoq. Attartortup ataatsip ineqarnermut akiliutissani akilinngikkaangagu, attartortut allat annaasat matussusertussaavaat. Tassa Namminersorlutik Oqartussat, kommunit INI-luunniit akiliineq ajorput. Paarlattuanik attartortut allat tamarmik ineqartutut immikkoortortaqarfimmi aningaasartuutimi saniatigut aamma akiliuteqassapput:
• Anisitaasup akilersimanngisaata ilaanik
• Anisitaanermut aningaasartuutinut
• Aamma inisseqqinneqarallarnermut aningaasartuutit

Piffissaq eqqorlugu kikkut tamarmik ineqarnermut akiliutissaminnik akiliisaraluarpata, kikkut tamarmik ineqarnermut akiliutigisartagaat, allatut oqaatigalugu minnerussagaluarput. Tamannalu naatsorsoqqissaarneqarsimavoq, tassa attartortut tamakkerlutik piffissaq eqqorlugu ineqarnermut akiliut akilertaraluarpassuk, agguaqatigiisitsilluni ineqarnermut akiliut ukiumoortumik kvadratmeterimut 7,40 koruunimik appartinneqarsinnaagaluarpoq. Tamatuma angeqqatigaa qaammammut 50 koruunit inissiaq 80 kvadratmeteriusoq pineqarpat.