Husdyr

Generelt 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, der enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og administreres af INI. Det vil sige, at INI ordner en del af det praktiske omkring boligen, som f.eks. at håndhæve husdyrreglerne på vegne af Selvstyret og kommunerne.

Vil du gerne holde hund eller kat i din lejebolig, skal du først have tilladelse fra din kommune. Herefter skal du søge INI om tilladelse.

Holder du hund eller kat uden tilladelse, er det et brud på ordensreglerne, hvilket kan føre til, at dit lejemål bliver ophævet. Du vil først modtage en advarsel og hvis du herefter ikke skiller dig af med hunden eller katten eller sørger for at få en tilladelse, vil dit lejemål blive ophævet.

Du må gerne holde akvariefisk, fugle i bur, gnavere i bur samt skildpadder. Du skal altså ikke søge om tilladelse hertil.

 

Betingelser 

INI vil give dig lov til at holde hund eller kat, hvis:
• Du bor i enfamiliehus
• Der er tale om politihund eller en førerhund
• Du har en tilladelse fra kommunen

Tillader INI, at du kan holde hund eller kat, skal du betale et ekstra depositum på tre måneders husleje.

Du skal være opmærksom på, at tilladelsen kun gælder for det husdyr, den er udstedt til. Vil du anskaffe dig en ny hund eller kat, skal du altså søge om tilladelse på ny.

 

Ansøgning 

Vil du søge om tilladelse, skal du lave en skriftlig ansøgning, som skal indeholde:
• Kopi af kommunens tilladelse til hund eller kat
• Navn, adresse samt cpr. nr.

Du skal sende eller aflevere ansøgningen til din lokale INI boligbutik.