Hårde hvidevarer og vaskerier

Generelt 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen.

Selvom du bor til leje – og altså ikke ejer din bolig – har du mulighed for at ændre eller tilpasse din bolig efter dit ønske. Det kan f.eks. være at du gerne vil installere hårde hvidevarer, f.eks.:
• Vaskemaskine
• Opvaskemaskine
• Tørretumbler

Inden du installerer hårde hvidevarer i din bolig, skal du have en tilladelse af INI. Du skal selv betale for at få installeret hårde hvidevarer samt for en eventuelt reetablering ved fraflytning, der kan være, hvis der f.eks. er fjernet et køkkenskab for, at gøre plads til en vaske eller opvaskemaskine.

Du skal gemme faktura fra håndværker, da installationen med følgearbejder, kan være en forbedring af din bolig som kan refunderes ved fraflytning.
Forbedringer afskrives med 1% pr. mdr. på samme måde som depositummet.

Særligt om opvaske og vaskemaskiner 

Det er desværre ikke altid teknisk muligt eller det kan være meget vanskeligt, at installere vaske eller opvaskemaskiner i boligen. Hvis du får en tilladelse til at installere en vaske eller opvaskemaskine, skal du:
• Bruge en autoriseret håndværker (typisk elektriker) til at installere maskinen
• Have en Water Block (vandlås)
• Have en drypbakke

Når vaskemaskinen er installeret, skal inspektøren godkende den.

Ansøgning 

For at søge om tilladelse skal du udfylde blanketten Ansøgning om installation af vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler.

Ansøgning om installation af vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende eller aflevere det til din lokale INI boligbutik.

Herefter vil inspektøren i din boligafdeling vurdere, om det er teknisk muligt at installere hårde hvidevarer i din bolig.