Ud- og indtrædelse af boligstøttelån

Generelt 

INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Når man overtager et boligstøttehus, underskriver man et lånedokument og et pantebrev som bevis for, at man ejer huset. Det vil sige, at hvis både du og din ægtefælle eller samlever har underskrevet lånedokumentet og pantebrevet for jeres hus, ejer I huset sammen.

Vil du gerne træde ud af eller ind i et låneforhold, skal du henvende dig til INI’s lokale boligbutik eller på bygdekontoret. Her kan du få yderligere information og hjælp til at udfylde skødet.

 

Udtrædelse af låneforhold 

Hvis I på et tidspunkt i jeres liv beslutter at flytte fra hinanden, kan én af jer træde ud af låneforholdet og dermed ikke længere være ejer af huset. Den anden vil herefter stå som eneejer af huset og hæfte for både lån, gæld og andre forpligtelser.

Man skal dog være opmærksom på, at den der udtræder af et låneforhold hæfter for restancer vedr. forfaldne ikke betalte ydelser, der var indtil udtrædelsestidspunktet.

 

Indtrædelse i låneforhold 

Er du eneejer af dit boligstøttehus, kan din ægtefælle, samlever eller arving blive medejer af huset. Vil I gerne dele ejerskabet, skal han eller hun søge om at træde ind i låneforholdet og hermed hæfte for både lån, evt. restancer samt andre forpligtelser sammen med dig.

For at kunne indtræde i et låneforhold og dermed blive medejer af et boligstøttehus:
• Må du ikke eje et andet boligstøttehus med offentligt lån
• Skal du være fyldt 18 år
• Skal du fremover have fast adresse i huset, fordi der er bopælspligt i boligstøttehuse