Ansøgning om eftergivelse af forfaldne ydelser for tidligere hus

Generelt 

INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som nuværende eller tidligere boligstøttehusejer.

Har du stadig gæld for et tidligere boligstøtte- eller selvbyggerhus, kan du søge om at få gælden eftergivet.

 

Betingelser 

For at kunne få eftergivet din gæld:
• Må du ikke være i stand til at betale gælden nu
• Må der ikke være udsigt til, at du på et senere tidspunkt vil kunne betale gælden

 

Ansøgning 

Er du interesseret i at få din gamle gæld eftergivet, skal du udfylde en ansøgningsblanket. På blanketten står der, hvad du skal oplyse og vedlægge ansøgningen.

Ansøgning om eftergivelse af forfaldne ydelser for tidligere hus

I ansøgningen skal du kun skrive de husstandsmedlemmer, der var medejere i det gamle hus. Husstandsmedlemmerne er altså ikke nødvendigvis dem, som du bor sammen med nu.

Du skal aflevere eller sende ansøgningen og alle bilag til din lokale INI boligbutik eller på bygdekontoret. Du kan også henvende dig til boligbutikken for at få hjælp til at lave ansøgningen.

Det er vigtigt, at du husker at vedlægge alle de rigtige dokumenter. Hvis INI ikke har modtaget alle bilag 4 uger efter, du har afleveret ansøgningen, bliver din ansøgning henlagt uden yderligere behandling.

 

Bevilling 

Hvis ansøgningen bliver godkendt, får du direkte besked fra Selvstyret. Er din restance tidligere blevet indberettet til pantefogeden, orienterer INI pantefogeden om, at din gamle gæld er eftergivet og nulstillet.