Ansøg om omlægning af boligstøttelån og forfaldne ydelser

Generelt 

INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Har du svært ved at betale de månedlige terminer, kan du overveje om du vil omlægge dine lån og eventuelle restancer. Det vil sige, at du kan omlægge dit gamle lån til et nyt.

Det nye lån:
• Forrentes med 6 % om året
• Skal betales tilbage over en periode på højest 33 år, hvilket svarer til 396 månedlige terminer

Efter tilskud er den månedlige ydelse:
• Mindst 420 kr. per kvadratmeter per år
• Som udgangspunkt højest en tredjedel af din månedlige husstandsindkomst efter tilskud

Er din bolig f.eks. 80 kvadratmeter, bliver din årlige ydelse efter tilskud 80 kvadratmeter x 420 kr. = 33.600 kr. Den månedlige ydelse bliver derfor 33.600 kr. / 12 = 2.966 kr.

Den månedlige ydelse efter tilskud er den samme, uanset hvor mange børn du har.

 

Betingelser 

For at du kan søge om omlægning af lån og restancer, skal du enten:
• Eje et boligstøttehus med rentebærende lån
• Eje et rente- og afdragsfrit selvbyggerhus med rentebærende el-, fundaments- eller forbedringslån

 

Ansøgning 

Er du interesseret i at få omlagt dit boligstøttelån, skal du udfylde en ansøgningsblanket. På blanketten står der, hvad du skal vedlægge ansøgningen.

Ansøg om omlægning af boligstøttelån og forfaldne ydelser

Du skal aflevere eller sende ansøgningen og alle bilag til din lokale INI boligbutik eller på bygdekontoret. Du kan også henvende dig til boligbutikken for at få hjælp til at lave ansøgningen.

Det er vigtigt, at du husker at vedlægge alle de rigtige bilag. Hvis INI ikke har modtaget alle bilag 4 uger efter, du er blevet bedt om det fra INI, bliver din ansøgning henlagt uden yderligere behandling.

 

Bevilling 

Hvis ansøgning bliver godkendt, får du besked direkte fra Selvstyret. INI laver herefter lånedokument, pantebrev og servitut, som de sender til dig sammen med en gældsafviklingsplan.

De fremtidige månedlige ydelser skal betales automatisk via betalingsservice PBS.

 

Afslag 

Hvis din ansøgning ikke bliver godkendt, får du ligeledes skriftlig besked med forklaring om, hvorfor du får et afslag.