Ansøg om konvertering af boligstøttelån og forfaldne ydelser

Generelt 

INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Har du svært ved at betale de månedlige ydelser, kan du overveje om du vil konvertere dine lån og eventuelle restancer. Det vil sige, at dine lån og restancer ændres til et stående rente og afdragsfrit lån. Du skal altså ikke betale afdrag på lånet, så længe du bor i huset.

Har du et udløbet boligstøttelån med restancer, kan du søge om at få konverteret dine restancer. Lånet vil blive konverteret til et rente og afdragsfrit lån som nedskrives over 60 måneder.

 

Betingelser 

For at kunne konvertere dine lån og restancer skal du enten:
• Eje et boligstøttehus med rentebærende lån
• Eje et selvbyggerhus med rentebærende el- eller fundamentslån
• Have restancer på lånet og stadig bo i huset

Herudover skal din samlede årlige skattepligtige husstandsindkomst for de sidste 2 skatteår være under 180.000 kr. per år. Indkomstgrænsen på 180.000 kr. forhøjes med 4.000 kr. per hjemmeboende barn under 18 år, som er tilmeldt folkeregisteradressen. Indkomstgrænsen kan dog maksimalt forhøjes med 24.000 kr. – det vil sige for 6 børn.

Ordningen gælder kun for dig og din husstand, og kun så længe du bor i huset.

Særligt for konvertering af restancer alene
Ovenstående betingelser gælder også, hvis du har et udløbet boligstøttelån, stadig bor i huset og har restancer. Så kan du søge om at få konverteret dine restancer. Det vil sige, at du får dine restancer ændret til et rente- og afdragsfrit lån som nedskrives over en periode på 60 måneder.

 

Ansøgning 

Er du interesseret i at få konverteret dit boligstøttelån og evt. restancer skal du udfylde en ansøgningsblanket. Det samme gælder, hvis du stadig bor i huset og ønsker at søge om konvertering af dine restancer til lånet. På blanketten står der, hvad du skal vedlægge ansøgningen.

Ansøg om konvertering af boligstøttelån og forfaldne ydelser.

Du skal aflevere eller sende ansøgningen og alle bilag til din lokale INI boligbutik eller på bygdekontoret. Du kan også henvende dig til boligbutikken for at få hjælp til at lave ansøgningen.

Det er vigtigt, at du husker at vedlægge alle de rigtige bilag til ansøgningen. Hvis INI ikke har modtaget alle bilag 4 uger efter, du har afleveret ansøgningen, bliver din ansøgning henlagt uden yderligere behandling.

 

Bevilling 

Hvis ansøgningen bliver godkendt, får du besked direkte fra Selvstyret. INI laver herefter lånedokument og pantebrev, som de sender til dig og som du skal underskrive og returnere.
De kan også afleveres i vores lokale boligbutik eller på bygdekontoret.