Udlejning af boligstøttehuse

Generelt 

Skal du flytte fra dit boligstøttehus for en kortere periode, kan du udleje dit hus. Mens du udlejer dit hus, modtager du stadig terminsregningerne og skal selv betale forsikring på huset. Det gør du, fordi det er dit hus, og du stadigvæk har ansvaret for huset og for at terminsregningerne bliver betalt.

Udlejning af dit boligstøttehus kræver, at dit fravær er midlertidigt og f.eks. skyldes:
• Uddannelse
• Arbejde i en anden by
• Anstaltsanbringelse
• Andet

Lejeren af dit hus kan søge om boligsikring hos kommunen ved at fremvise lejekontrakten.

 

Betingelser 

For at kunne udleje et boligstøttehus skal:
• Udlejningen godkendes af INI
• Huset være forsikret og forsikring være betalt gældende for i år
• Du skal ikke have restancer på lånet

Du kan kun udleje dit boligstøttehus for 1 år ad gangen. Vil du gerne forlænge lejeperioden, skal du søge om at få lejekontrakten fornyet hvert år.

Ved udlejning i forbindelse med uddannelse et andet sted, kan tilladelse gives for hele uddannelses perioden ved fremvisning af dokumentation fra uddannelsesstedet.

Som udgangspunkt kan du maksimalt udleje dit hus i 3 år, og der ydes ikke boligbørnetilskud i lejeperioden.

 

Ansøgning 

Vil du udleje dit boligstøtte- eller selvbyggerhus, skal du sende en skriftlig ansøgning, som du skal aflevere til din lokale INI boligbutik eller på bygdekontoret.

I ansøgningen skal du skrive:
• Hvornår huset skal udlejes fra og til
• Hvorfor huset skal udlejes
• Din nye adresse
• Navn og fødselsdato på den, der skal leje huset
• Oplyse dit bankkontonummer

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge:
• Seneste kvittering for betalt bygningsforsikring gældende for i år

INI laver en beregning af lejens størrelse og laver en lejekontrakt, som både du og lejeren skal underskrive og sende retur til INI eller aflevere til Boligbutik eller på bygdekontoret.