Skiftesager ved dødsbo

Generelt 

Når en boligstøttehusejer dør, meddeler INI skifteretten om:
• Afdødes lån. Det kan f.eks. være et stående rente- og afdragsfrit lån, et konverteret lån, et omlagt lån, et selvbygger- eller medbyggerlån eller et almindeligt rentebærende lån
• Restgæld
• Eventuelle restancer
• Eventuelle medejere

Medmindre den afdødes familie eller medejer stadig bor i huset, bliver skifteretten som regel ansvarlig for boet og huset. Skifteretten vil herefter undersøge, hvem der skal arve huset.

Skal du arve et boligstøttehus, skal INI vurdere om du opfylder kravene i forordningen til at kunne eje et boligstøttehus og hermed kan beholde huset. Det kan f.eks. være om du:
• Kan eller vil leve op til kravet om bopælspligt
• Kan betale renter og afdrag på lånet og er i stand til at betale forsikring på huset
• I forvejen ikke ejer et boligstøttehus med lån fra Selvstyret
• Om du er livsarving eller ægtefælle til afdøde

Når skifteretten har vurderet sagen, får INI besked:
• Om medejer sidder i uskiftet bo
• Om arvinger overtager huset
• Om huset bliver overdraget til Selvstyret

Hvis du som medejer eller arving overtager huset, vil du fremover få sendt den månedlige terminsregning.