Ansøg om ejerskifte

Generelt 

Ejerskifte af boligstøttehuse kan foregå på flere måder. Oftest sker ejerskiftet dog på uændrede lånevilkår. Det vil sige, at du som overtager huset samtidig overtager indestående lån samt de pligter og rettigheder, den tidligere ejer havde.

Hvis du overtager et boligstøttehus, skal du selv sørge for at tilmelde el-, vand- og varmemålerne hos Nukissiorfiit og få tegnet forsikring.

 

Betingelser 

For at kunne overtage et boligstøttehus på uændrede vilkår:
• Husstandsindkomst skal være på over 180.000 kr. samlet for de 2 sidste skatteår vedr. kap. 4 huse
• Skal du være fyldt 18 år
• Må du ikke have et boligstøttehus i forvejen
• Skal du ville bo i huset
• Skal kunne betale brand- og stormskadeforsikring

For at kunne overdrage dit boligstøttehus til en anden, må du ikke have restancer til dine terminsydelser og overtager må ikke have boligrelaterede restancer til INI, kommunen og Nukissiorfiit.

 

Ansøgning 

Er du interesseret i at søge om at overtage et boligstøttehus, skal du udfylde en ansøgningsblanket. På blanketten står der, hvad du skal vedlægge ansøgningen. Sammen med den person, som du overtager boligen fra, skal du også udfylde et skøde ejerskifteerklæring.

Ansøgningsblanket om ejerskifteerklæring

Du skal aflevere eller sende det originale skøde, alle relevante bilag til din lokale INI boligbutik eller på bygdekontoret. Du kan også henvende dig til boligbutikken for at få hjælp til at udfylde skødet.

Det er vigtigt, at du husker at vedlægge alle de rigtige bilag. Hvis INI ikke har modtaget alle bilag 4 uger efter, du har afleveret ansøgningen, bliver behandlingen af din ansøgning stoppet.

 

Godkendelse af ansøgning 

Hvis du lever op til kravene, vil INI godkende ejerskiftet. Derefter sender INI skødet samt servitut til registrering hos Registreringskontoret. Det betyder, at du bliver registreret som ejer af huset og efterfølgende får tilsendt terminsregningerne. INI meddeler også kommunen om ejerskiftet.