Forsyning af el, vand og varme – Klage

Forsyning af el, vand og varme – Klage 

El, vand og varme er uundværlige i husholdningen. Medmindre du er selvforsynende, betyder det, at du skal have din bolig forsynet med el, vand og varme udefra, hvilket en forsyningsvirksomhed skal gøre.

Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, forsyner de fleste byer og bygder med el, vand og varme.

I Kangerlussuaq og Narsarsuaq varetages forsyningen dog af Mittarfeqarfiit, Grønlands Luftsfartsvæsen.

Som kunde hos en forsyningsvirksomhed kan du klage hvis f.eks.:
  • Der er fejl i el og vandregning
  • Forsyningsvirksomheden uden gyldig grund har afbrudt for el og vand
  • Der er længerevarende forsyningssvigt

Vil du klage, skal du i første omgang henvende dig til forsyningsvirksomheden, som skal behandle din sag.

Får du ikke medhold, kan du klage over afgørelsen til Departementet for Sundhed og Infrastruktur. Klagen bør være skriftlig og indeholde en kopi af
  • forsyningsvirksomhedens afgørelse
  • og andre relevante dokumenter, som f.eks. kvitteringer eller regninger

Disse oplysninger er vigtige for, at Departementet kan behandle din klage så hurtigt og problemfrit som muligt.

Er du ikke enig i Departementets afgørelse, kan du som sidste mulighed indbringe den for domstolene.

Relaterede artikler

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 80 11 50
Fax: (+299) 34 96 00
E-mail: kundeservice@nukissiorfiit.gl

Ring gratis mellem kl. 10 og kl. 15 – torsdag til kl. 18.00 på telefon:
80 11 50