Sikkerhedsorganisation og pligter

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter.

Alle offentlige arbejdspladser skal arbejde for at gøre arbejdspladsen sikker og sund for alle medarbejdere. Hvordan det skal gøres afhænger af arbejdspladsens størrelse.

Sikkerhedsorganisationens opgaver kan efter aftale mellem arbejdspladsen og medarbejderne udvides til at omfatte miljøspørgsmål.

Arbejdspladsens størrelse 

1-9 ansatte
På arbejdspladser med 1 til 9 ansatte skal arbejdspladsens arbejde for sikkerhed og sundhed udføres ved personlig kontakt mellem:
 • Arbejdsgiveren
 • Eventuelle arbejdsledere
 • De øvrige ansatte

10 ansatte eller derover
På arbejdspladser med 10 ansatte eller derover skal arbejdspladsens arbejde for sikkerhed og sundhed organiseres:
 • De ansatte skal vælge en sikkerhedsrepræsentant for hver afdeling eller arbejdslederområde, som repræsenterer medarbejderne. Den samme person kan godt være sikkerheds- og tillidsrepræsentant
 • Arbejdslederen for hver afdeling eller arbejdsområde skal sammen med sikkerhedsrepræsentanten danne en sikkerhedsgruppe

Sikkerhedsgruppen har ansvaret for at gøre arbejdspladsen sikker og sund for alle medarbejdere.

20 ansatte eller derover
På arbejdspladser med 20 ansatte eller derover, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg. Sammensætningen afhænger af antallet af sikkerhedsgrupper:
 • Er der 1 eller 2 sikkerhedsgrupper på arbejdspladsen, udgør medlemmerne heraf og arbejdspladsens leder, eller en ansvarlig repræsentant for denne, sikkerhedsudvalget
 • Er der mere end 2 sikkerhedsgrupper, skal sikkerhedsrepræsentanterne og arbejdslederne hver især vælge 2 medlemmer imellem sig, der sammen med arbejdspladsens leder, eller en ansvarlig repræsentant for denne, udgør sikkerhedsudvalget

Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede, rådgive, orientere om, og føre kontrol med sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen.

Pligter 

Arbejdsgiverens pligter
Det kræver tid og ressourcer at sikre arbejdspladsen. Derfor har arbejdsgiveren pligt til at:
 • Sørge for, at sikkerhedsgruppernes og sikkerhedsudvalgets medlemmer har tid til at varetage deres sikkerhedsarbejde
 • Give sikkerhedsudvalgets og sikkerhedsgruppernes medlemmer mulighed for at tilegne sig viden om eller uddannelse i sikkerhedsmæssige spørgsmål
 • Betale udgifterne til sikkerhedsrepræsentantens hverv, f.eks. i forbindelse med sikkerhedskurser
 • Gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde

Arbejdslederens pligter
Arbejdslederen leder og fører tilsyn med arbejdet inden for et bestemt område. Derfor har arbejdslederen pligt til at:
 • Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for arbejdsområdet
 • Undersøge om de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten

De ansættes pligter
For at sikre arbejdspladsen har de ansatte pligt til at:
 • Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde
 • Medvirke til at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt
 • Gøre sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren opmærksom på sikkerheds- eller sundhedsrisici

Bemærk
Alle, der arbejder på samme sted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Også selvom de ikke arbejder for samme virksomhed.

Beskyttelse af sikkerhedsrepræsentanter 

Sikkerhedsrepræsentanter kan som følge af deres virke blive uenige med arbejdspladsens ledelse. Sikkerhedsrepræsentanter er derfor som hovedregel omfattet af de samme regler, der beskytter tillidsfolk, og som gør det svært at afskedige dem på usagligt grundlag.

Råd og vejledning 

Ledelsen, sikkerhedsrepræsentanter, sikkerhedsgrupper og repræsentanter for sikkerhedsudvalget kan frit stille spørgsmål til og få vejledning om sikkerhed og sundhed af Arbejdstilsynet.

Relaterede artikler

Center for Arbejdsskader
Aqqusinersuaq 8, 9. sal
Postboks 156
3900 Nuuk

Telefon: 34 27 90 / 56 56 00
E-mail: cfa@aes.dk

Åbningstider:
Hverdage 10.00 - 12.00
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl