Erninermi ullormusiaanut qanoq qinnuteqassaanga?
Erninermi ullormusiat
Kangia
Ilulissat tikeraaruk - ilulissallu qanilliivillugit!
Kangia-ta nittartagaa takuuk