Aallaaniarneq, piniarneq aalisarnerlu
Uani atuaruk 
Kangia
Ilulissat tikeraaruk - ilulissallu qanilliivillugit!
Kangia-ta nittartagaa takuuk