Imarsiornerup isumannaatsuunissaa – Siunnersuutit aamma piumasaqaatit
Uani takuuk
Kangia
Ilulissat tikeraaruk - ilulissallu qanilliivillugit!
Kangia-ta nittartagaa takuuk