Feeriamut eqqaamasassat allattorsimaffiat
Uani takuuk
Kangia
Ilulissat tikeraaruk - ilulissallu qanilliivillugit!
Kangia-ta nittartagaa takuuk